« 1Moj 4:8 1 Księga Mojżeszowa 4:9 1Moj 4:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Bog ku Kainu: „Gdzie jest Abel twoj brat?” Ktory tak otpowiedział: „Icso ja wiem. Azaliśm ja stroż mego brata?”
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest Abel brat twój? Który odpowiedział: Niewiem: Zalim ja jest stróżem brata mego?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do Kaina: Gdzież jest Abel brat twój? który odpowiedział: Nie wiem; izalim ja stróżem brata mego?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest twój brat Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czy ja jestem stróżem mego brata?
5.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty do Kaina, gdzież jest Hebel brat twój? i rzekł: nie wiem, czyż ja stróżem mojego brata!
6.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Kaina: "Gdzież Hebel brat twój?" I odpowiedział: "Niewiem; alboż to stróżem brata mego ja?"
7.KRUSZYŃSKITedy rzekł Bóg do Kaina: "Gdzie jest Abel, brat twój?" I odpowiedział: "Nie wiem; czyż ja jestem stróżem brata mego?"
8.MIESESWtem Wiekuisty rzekł do Kaina: „Gdzież brat twój Abel?” „Nie wiem” – odrzekł – „czyż jestem stróżem mego brata?”.
9.SPITZER.1937Tedy rzekł Wiekuisty do Kaina: – Gdzież Abel, brat twój? A on odrzekł: Nie wiem; czyż stróżem brata mego jestem ja?
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?
11.BRYTYJKAWtedy rzekł Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego?
12.POZNAŃSKAWówczas Jahwe zapytał Kaina: - Gdzie jest twój brat Abel? Tamten odpowiedział: - Nie wiem! Czy jestem stróżem swego brata?
13.WARSZ.PRASKAI zaraz zapytał Jahwe Kaina: gdzie jest twój brat Abel? A on odpowiedział: Nie wiem! Czyż jestem stróżem mego brata?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział do Kaina: Gdzie jest twój brat Hebel? Zatem odpowiedział: Nie wiem; czyż to ja jestem stróżem mojego brata?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy PAN zapytał Kaina: Gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem - odpowiedział. - Czy ja jestem stróżem mojego brata?