« 1Moj 41:34 1 Księga Mojżeszowa 41:35 1Moj 41:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które już teraz przyjdą, niech zbiera do gumien: a wszystko zboże pod mocą Pharaonową niech sypane i chowane będzie po mieściech.
2.GDAŃSKA.1881I niech zbierają wszelaką żywność lat dobrych następujących, i zgromadzają zboża pod rękę Faraonową, i żywność w mieściech niech chowają.
3.GDAŃSKA.2017Niech zbierają wszelką żywność w tych nadchodzących dobrych latach i zgromadzą zboża do dyspozycji faraona, i niech przechowują żywność w miastach.
4.CYLKOWI niech nagromadzą wszelkiej żywności lat tych dobrych, które nastąpią, i składają zboże pod rękę Faraona, na żywność po miastach, i niech pilnują.
5.KRUSZYŃSKINiech zbiorą wszelką żywność w latach urodzajnych, jakie nadchodzą, i niech zgromadzą zboże pod kierownictwem faraona na wyżywienie miast i niech strzegą.
6.MIESESNiechaj zbiorą wszystką żywność przyszłych lat tych dobrych i niech nagromadzą zboże pod ręką Faraona, na pożywienie po miastach, i wezmą je w przechowanie.
7.TYSIĄCL.WYD5Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia faraona jako żywność w miastach i niechaj go strzegą.
8.BRYTYJKANiech nagromadzą wszelkiej żywności podczas tych dobrych lat, które nadejdą. Niech gromadzą zboże z polecenia faraona, niech składają po miastach żywność i przechowują ją.
9.POZNAŃSKAOni niechaj zbierają wszelką żywność w tych dobrych latach, jakie nadejdą. Niech też gromadzą zboże do dyspozycji faraona - żywność dla miasta - i pilnie strzegą!
10.WARSZ.PRASKAPełnomocnicy owi winni bardzo starannie gromadzić podczas siedmiu lat urodzajnych wszelkie zboże przeznaczone na chleb; niech nim rozporządzają tylko według poleceń faraona, zabezpieczając utrzymanie dla miast i strzegąc w nich jego zapasów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech nagromadzą wszelkiej żywności z tych dobrych lat, które nastąpią. Niech po miastach składają zboże na żywność pod rękę faraona i niech pilnują.
12.EIB.BIBLIA.2016Niech w tych nadchodzących dobrych latach nagromadzą wszelkiej żywności i naskładają ziarna pod zarząd faraona - żywności we wszystkich miastach - i niech ją tam przechowują.