« 1Moj 43:28 1 Księga Mojżeszowa 43:29 1Moj 43:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tedy podniósłszy Józeph oczy, ujrzał Benjamina, brata swego rodzonego, i rzekł: Ten jest brat wasz maluczki, o którymeście mi powiadali? I znowu: Bóg ci, pry, bądź miłościw synu miły.
2.GDAŃSKA.1881Tedy podniósłszy oczy swe, ujrzał Benjamina, brata swego, syna matki swej, i rzekł: Tenże jest brat wasz młodszy, o którymeście mi powiadali? I rzekł mu: Bóg niech ci będzie miłościw, miły synu.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy podniósł swe oczy i zobaczył swego brata Beniamina, syna swej matki, i zapytał: Czy to jest wasz najmłodszy brat, o którym mi opowiadaliście? I powiedział mu: Niech Bóg będzie ci miłosierny, miły synu.
4.NEUFELD.1863I podniósł oczy swoje i spostrzegł Binjamina brata swojego, syna matki swojéj, i rzekł: czy ten to brat wasz najmłodszy o którym mówiliście mi? i rzekł: oby ci Bóg był łaskawym, synu mój!
5.CYLKOWI podniósł oczy swoje, i spostrzegł Binjamina, brata swego, syna matki swojej, i rzekł: "Czyż to ten brat wasz najmłodszy, o którymście mówili mi?" I rzekł: "Oby ci był Bóg miłościw, synu mój!"
6.KRUSZYŃSKIJózef, podniósłszy swe oczy, ujrzał Benjamina, swego brata, syna matki swej i rzekł: "Czy jest wasz brat najmłodszy, o którym żeście mi mówili?" I dodał: "Niech ci Bóg będzie litościwy, synu mój".
7.MIESESWówczas on skierował wzrok swój i ujrzał brata swego Benjamina, syna matki swojej i rzekł: Czy to brat najmłodszy wasz, o którym mówiliście mi?” – i rzekł: „Niech ci będzie łaskaw Bóg, synu mój!”
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy spojrzawszy, dostrzegł Beniamina, syna swej matki, zapytał: Czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście? I zaraz dodał: Oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój!
9.BRYTYJKAA gdy podniósł oczy, spostrzegł Beniamina, syna matki swojej, i rzekł: Czy to wasz najmłodszy brat, o którym opowiadaliście mi? Potem rzekł: Bóg niech ci będzie miłościw, synu mój!
10.POZNAŃSKAOn zaś rozejrzał się, a widząc swego brata Beniamina, syna matki swojej, zapytał: - Czy to jest najmłodszy wasz brat, o którym opowiadaliście mi? I dodał: - Niech Bóg będzie łaskawy dla ciebie, mój synu!
11.WARSZ.PRASKAPotem [Józef] spojrzawszy na swojego brata Beniamina, syna także jego matki, zapytał: Czy to jest ten wasz najmłodszy brat, o którym mi opowiadaliście? I zaraz dodał: Łaska Boża niech będzie z tobą, mój synu!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem podniósł swoje oczy i spostrzegł swojego brata Binjamina, syna swojej matki, i powiedział: Czy to ten wasz najmłodszy brat, o którym mi mówiliście? Powiedział także: Oby Bóg był ci miłościwy, miłe dziecię.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Józef podniósł wzrok na Beniamina, syna swojej matki: Czy to jest wasz najmłodszy brat, o którym mówiliście mi wcześniej? A do niego powiedział: Niech Bóg ci będzie miłościw, mój synu!