« 1Moj 43:4 1 Księga Mojżeszowa 43:5 1Moj 43:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale jeźli nie chcesz, nie pojedziemy; mąż bowiem, jakośmy nieraz rzekli, wypowiedział nam mówiąc: Nie ujrzycie oblicza mego bez brata waszego najmłodszego.
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźli nie poślesz, nie pojedziemy; bo on mąż mówił do nas: Nie ujrzycie twarzy mojej, jeźli nie będzie brata waszego z wami.
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli nie poślesz, nie pojedziemy, bo ten człowiek mówił do nas: Nie zobaczycie mojej twarzy, jeśli nie będzie z wami waszego brata.
4.NEUFELD.1863A jeżeli nie poślesz, to nie znijdziemy, albowiem mąż ów mówił nam: nie oglądajcie oblicza mojego, bez brata swojego z sobą.
5.CYLKOWA jeżeli zaś nie poszlesz, nie znijdziemy; bo mąż ów powiedział nam: Nie ujrzeć wam oblicza mojego, jeżeli nie będzie brata waszego z wami!"
6.KRUSZYŃSKILecz jeśli ty nie wyślesz, nie zstąpimy, bo ów mąż powiedział nam: Nie ujrzycie oblicza mego, jeśli wasz brat nie będzie z wami".
7.MIESESale jeśli nie poślesz, – nie znijdziemy, ponieważ mąż ów rzekł do nas: „Nie oglądajcie oblicza mojego, chybaże brat wasz będzie z wami”.
8.TYSIĄCL.WYD5a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy. Bo przecież ów mąż powiedział nam: Nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami.
9.BRYTYJKAAle jeśli nie puścisz, nie pojedziemy, bo mąż ów powiedział nam: Jeśli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego.
10.POZNAŃSKASkoro jednak nie jesteś gotowy [go] posłać, nie wyruszymy, gdyż mąż ów powiedział do nas: "Nie wolno wam stanąć przede mną, jeżeli nie będzie z wami waszego brata".
11.WARSZ.PRASKAAle jeśli się nie zgodzisz go puścić, nie udamy się w drogę. Bo władca ów powiedział wyraźnie: Bez waszego brata nie pokazujcie mi się na oczy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jeśli go nie poślesz nie zejdziemy, gdyż ten mąż nam powiedział: Nie będzie wam dane ujrzeć mojego oblicza, jeśli z wami nie będzie waszego brata.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli go jednak nie poślesz, nie pojedziemy, właśnie dlatego, że człowiek ten powiedział nam: Jeśli zabraknie z wami brata, nawet nie zobaczycie mojej twarzy.