« 1Moj 43:6 1 Księga Mojżeszowa 43:7 1Moj 43:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A oni odpowiedzieli: Pytał nas on człowiek porządnie o rodzie naszym: jeźli ojciec żyw, jeźli mamy brata: a myśmy odpowiedzieli jemu porządkiem wedle tego, o co pytał: Izaliśmy mogli wiedzieć, że miał rzec: Przywiedźcie brata waszego z sobą?
2.GDAŃSKA.1881I rzekli: Pilnie się pytał on mąż o nas, i o rodzinie naszej, mówiąc: Żywże jeszcze ojciec wasz? macieli jeszcze którego brata? I odpowiedzieliśmy mu według pytania jego; cóżeśmy wiedzieli, że miał mówić: Przywiedźcie mi tu brata waszego?
3.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli: Ten człowiek dokładnie się wypytał o nas i naszą rodzinę: Żyje jeszcze wasz ojciec? Macie jeszcze jakiegoś brata? I odpowiedzieliśmy mu na jego pytania. Skąd mogliśmy wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie mi tu waszego brata?
4.NEUFELD.1863I rzekli: wypytywał nas ów mąż o nas i o naszéj rodzinie, mówiąc: czy jeszcze ojciec wasz żyje? czy macie brata? a myśmy mu powiedzieli wedle téj mowy, czyż mogliśmy wiedzieć że powié sprowadźcie brata swego?
5.CYLKOWI rzekli: "Wypytywał się dokładnie ów mąż o nas i o rodzinie naszej, mówiąc: Czyż jeszcze ojciec wasz żyje? Czy macie jeszcze brata? I odpowiedzieliśmy mu stosownie do pytań tych. Alboż mogliśmy wiedzieć, że powie: Sprowadźcie brata waszego?"
6.KRUSZYŃSKIA oni odpowiedzieli: "Ten mąż pilnie nas się wypytywał o naszej rodzinie, mówiąc: Czy ojciec wasz jeszcze żyje? Czy macie brata? I odpowiadaliśmy mu na te pytania; Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie waszego brata?"
7.MIESESOni zaś odrzekli: „Mąż ów wypytywał się o nas i o rodzinę naszą, mówiąc: „Czy jeszcze ojciec żyje wasz, czy macie brata? więc opowiedzieliśmy mu stosownie do tych słów. Izali mogliśmy wiedzieć, iż rzeknie: „Sprowadźcie brata waszego?”
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli: Ów mąż wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał: Czy jeszcze żyje wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata? Odpowiadaliśmy mu zatem na jego pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie: Sprowadźcie waszego brata?
9.BRYTYJKAWtedy oni odpowiedzieli: Mąż ów dokładnie wypytywał się o nas i o rodzinę naszą, mówiąc: Czy ojciec wasz żyje jeszcze? Czy macie jeszcze brata? I odpowiedzieliśmy mu na te pytania. Czy mogliśmy wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie mi tu brata waszego?
10.POZNAŃSKAOdpowiedzieli: - Ów mąż bardzo się wypytywał o nas i o nasze rodziny: "Czy żyje jeszcze wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata?" My więc opowiedzieliśmy mu o tym, o co pytał. Czy mogliśmy wiedzieć, że powie: "Sprowadźcie tu swego brata"?
11.WARSZ.PRASKABo ten człowiek – odpowiedzieli – wypytywał się bardzo dokładnie o nas samych i o całą naszą rodzinę. Pytał wyraźnie, czy żyje jeszcze nasz ojciec i czy mamy jeszcze jakiegoś brata. Odpowiedzieliśmy mu tak, jak rzeczywiście jest. Czyż mogliśmy przewidzieć, że każe nam sprowadzić naszego brata?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedzieli: Ten mąż nas dokładnie wypytywał o nas i o naszą rodzinę, mówiąc: Czy jeszcze żyje wasz ojciec? Czy jeszcze macie brata? Więc odpowiedzieliśmy mu stosownie do tych pytań. Skąd mogliśmy wiedzieć, że powie: Sprowadźcie waszego brata?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCzłowiek ten dokładnie wypytywał o nas samych i o naszych krewnych - odpowiedzieli. - Pytał: Czy żyje jeszcze wasz ojciec? Czy macie jeszcze brata? Odpowiadaliśmy więc na pytania. Skąd mogliśmy wiedzieć, że powie: Przyprowadźcie tu swego brata?!