« 1Moj 47:3 1 Księga Mojżeszowa 47:4 1Moj 47:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przyszliśmy w gościnę do ziemie twojéj; bo niemasz trawy trzodom sług twoich, iż ciężki głód w ziemi Chananejskiéj: i prosimy, abyś nam sługom twoim kazał być w ziemi Gessen.
2.GDAŃSKA.1881Rzekli jeszcze do Faraona: Abyśmy byli przychodniami w tej ziemi, przyszliśmy; bo nie masz paszy dla bydła, które mają słudzy twoi, gdyż ciężki głód jest w ziemi Chananejskiej; a teraz niech mieszkają, prosimy, słudzy twoi w ziemi Gosen.
3.GDAŃSKA.2017Powiedzieli jeszcze do faraona: Przyszliśmy, aby przebywać w tej ziemi, bo nie ma paszy dla stad, które mają twoi słudzy, gdyż ciężki głód panuje w ziemi Kanaan. Teraz prosimy, pozwól, aby twoi słudzy mieszkali w ziemi Goszen.
4.NEUFELD.1863I rzekli do Paraona: by przemieszkiwać w kraju przyszliśmy, bo nie masz pastwiska dla trzody sług twoich, gdyż ciężkim jest głód w ziemi Kenaan, a teraz niechże słudzy twoi osiądą w ziemi Goszen.
5.CYLKOWI rzekli do Faraona: "Przemieszkiwać w kraju tym przybyliśmy, gdyż niema pastwiska dla trzód sług twoich, bo ciężkim głód w ziemi Kanaan; a teraz niechże osiądą słudzy twoi w ziemi Goszen!"
6.KRUSZYŃSKII przemówili do faraona: "Przyszliśmy w gościnę do kraju, gdyż niema pastwiska dla owiec, które słudzy twoi posiadają, albowiem ciężki jest głód w ziemi Kanaan. A teraz dozwól sługom twoim zamieszkać w ziemi Gessen".
7.MIESESPonadto rzekli Faraonowi: „Przybyliśmy, ażeby pobyć w kraju tym, albowiem brak paszy dla trzód, które słudzy twoi posiadają, ponieważ wzmógł się głód w Kraju Kanaanejskim, a teraz niech osiądą słudzy twoi w krainie Goszenu”.
8.TYSIĄCL.WYD5I dalej mówili do faraona: Przybyliśmy, aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju, gdyż brakuje paszy dla drobnego bydła twoich sług, tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan. Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goszen.
9.BRYTYJKANastępnie powiedzieli jeszcze faraonowi: Przybyliśmy, aby jako goście zatrzymać się w tym kraju, gdyż nie ma paszy dla trzód sług twoich, bo w ziemi kanaanejskiej panuje ciężki głód. Pozwól teraz, aby słudzy twoi zamieszkali w ziemi Goszen.
10.POZNAŃSKAI dalej mówili do faraona: - Przybyliśmy w gościnę do tego kraju, bo brak paszy dla owiec, które mają twoi słudzy, gdyż wielki głód panuje w ziemi Kanaan. Czy teraz twoi słudzy mogą zamieszkać w ziemi Goszen?
11.WARSZ.PRASKAI dalej tak mówili do faraona: Przybyliśmy tu i pragnęlibyśmy tu osiąść jako cudzoziemcy. W Kanaanie zabrakło już pastwisk dla trzód sług twoich, bo dotkliwa klęska głodu nawiedziła nasz kraj. Dlatego słudzy twoi chcieliby osiąść w Goszen.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedzieli też do faraona: Przybyliśmy czasowo zamieszkiwać w tym kraju, ponieważ w ziemi Kanaan jest ciężki głód i nie ma pastwiska dla trzód twoich sług; więc niech teraz twoi słudzy osiądą w ziemi Goszen.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITChcielibyśmy na pewien czas zatrzymać się w tym kraju, gdyż z powodu srogiego głodu nie ma pastwisk dla owiec w Kanaanie. Pozwól więc nam, twoim sługom, zamieszkać w ziemi Goszen.