« 1Moj 48:12 1 Księga Mojżeszowa 48:13 1Moj 48:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi położy Efraima na prawicy swej, to jest na lewicy Israhelowej, a Manassena na lewicy swej, toć jest na prawicy otcowej, a przykłoniw oba k niemu.
2.WUJEK.1923I postawił Ephraima po prawéj ręce swojéj, to jest, po lewéj Izraelowéj: a Manassesa po lewéj swojéj, to jest po prawéj ojcowskiéj i przytulił obu do niego.
3.GDAŃSKA.1881A wziąwszy Józef obydwu, postawił Efraima po prawej ręce swojej, a po lewej Izraelowej; a Manasesa po lewej ręce swojej a po prawej Izraelowej, i przywiódł je do niego.
4.GDAŃSKA.2017Potem Józef wziął obydwu i postawił Efraima po swojej prawej ręce, czyli po lewej stronie Izraela; a Manassesa po swojej lewej ręce, czyli po prawej stronie Izraela, i przyprowadził ich do niego.
5.NEUFELD.1863I wziął Josef obu, Efrajima prawą ręką swoją po lewej Jisraela, a Menaszeh lewą ręką swoją po prawej Jisraela i przybliżył ich ku niemu.
6.CYLKOWI wziął Josef obudwu, - Efraima prawą ręką swoją, po lewej Israela, a Menaszę lewą ręką swoją, po prawej Israela, - i przybliżył ich ku niemu.
7.KRUSZYŃSKIA wziąwszy Józef ich obydwóch: Efraima po swej prawicy, z lewej strony Izraela, a Manassesa po swej lewicy, z sprawej strony Izraela, i zbliżył ich.
8.MIESESNastępnie ujął Józef obu ich: prawicą swoją Efraima od lewicy Izraela, zaś Menasego lewicą swoją od prawicy Izraela, – i przyprowadził [ich] do niego.
9.TYSIĄCL.WYD5Po czym, mając obu synów - Efraima po prawej ręce, czyli z lewej strony Izraela, i Manassesa po lewej ręce, czyli z prawej strony Izraela - przybliżył ich do niego.
10.BRYTYJKAPotem wziął Józef obydwu i przyprowadził ich do niego: Efraima prawą ręką po lewej stronie Izraela, a Manassesa lewą ręką po prawej stronie Izraela.
11.POZNAŃSKAPotem ujął Józef ich obu, Efraima prawą ręką - po lewicy Izraela, a Manassego ręką lewą - po prawicy Izraela, i przybliżył do niego.
12.WARSZ.PRASKAPotem polecił Józef stanąć Efraimowi po swojej prawej, a po lewej stronie Izraela, Manassesowi zaś po swojej lewej, a po prawej stronie Izraela, i tak przyprowadził ich do niego.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Josef wziął także obydwu, prawą swoją ręką Efraima po lewej Israela i swoją lewą ręką Menasze po prawej Israela, oraz przybliżył ich ku niemu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Józef ustawił Efraima po swej prawej stronie, naprzeciw lewej ręki Izraela, a Manassesa po swej lewej stronie, naprzeciw prawej ręki Izraela, i w taki sposób podeszli do ojca.