« 1Moj 48:14 1 Księga Mojżeszowa 48:15 1Moj 48:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi pożegnał jest Jakob synow Josefowych a rzkę: „Boże, przed jegoż to obliczym chodzili moji otcowie Abraham a Isak, Boże, jenże mię karmisz od mej młodości aż do dzisiejszego dnia,
2.WUJEK.1923I błogosławił Jakób synom Józephowym, i rzekł: Bóg, przed którego obliczem chodzili ojcowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który mię żywi od młodości mojéj aż do tego dnia:
3.GDAŃSKA.1881I błogosławił Józefowi, mówią: Bóg, przed którego obliczem chodzili ojcowie moi, Abraham i Izaak, Bóg który mię żywił od młodości mojej aż do dnia tego;
4.GDAŃSKA.2017I błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, przed którego obliczem chodzili moi ojcowie, Abraham i Izaak, Bóg, który mnie żywił od mej młodości aż do dziś;
5.NEUFELD.1863I błogosławił Josefowi i rzekł: Bóg przed którego obliczem postępowali ojcowie moi Abraham i Jicchak, Bóg który się mną opiekował od istnienia mojego, aż do dnia dzisiejszego.
6.CYLKOWI błogosławił Josefowi i rzekł: "Bóg, przed którego obliczem postępowali ojcowie moi, Abraham i Ic'hak, Bóg, który mnie prowadził od początku istnienia mojego aż do dnia obecnego,
7.KRUSZYŃSKII pobłogosławił Józefa, mówiąc: "Oby Bóg, przed którym chodzili ojcowie moi przed jego obliczem Abraham i Izaak; oby Bóg, który mnie strzeże od początku mego aż do dnia tego;
8.MIESESOn błogosławił Józefowi i rzekł: „Bóg, przed Którym postępowali ojcowie moi; Abraham i Izak, Bóg, Który kieruje mną, odkąd istnieję, po dzień dzisiejszy,
9.TYSIĄCL.WYD5I błogosławiąc Józefowi, mówił: Bóg, któremu wiernie służyli przodkowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który jak pasterz mnie prowadził przez całe me życie, aż po dzień dzisiejszy,
10.BRYTYJKAI błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izaak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy,
11.POZNAŃSKABłogosławił zatem Józefa mówiąc: - Bóg, przed obliczem którego kroczyli ojcowie moi, Abraham i Izaak, Bóg, który był moim pasterzem od mej młodości aż po dzień dzisiejszy,
12.WARSZ.PRASKAI błogosławił Józefa, mówiąc: Bóg, przed którym kroczyli swoimi drogami nasi ojcowie, Abraham i Izaak, Bóg, który był od początku i jest aż do dzisiaj moim stróżem,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Błogosławił też Josefowi i powiedział: Bóg, przed którego obliczem chodzili moi przodkowie Abraham i Ic'hak; Bóg, który mnie prowadził od początku mojego istnienia, aż do obecnego dnia;
14.EIB.BIBLIA.2016.LITBłogosławiąc Józefowi, powiedział: Bóg, w którego bliskości żyli moi ojcowie, Abraham i Izaak, Bóg, mój pasterz, który od początku do dziś stale mnie pasał,