« 1Moj 48:1 1 Księga Mojżeszowa 48:2 1Moj 48:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI powiedziano jest jemu: „Otoć jidzie Josef syn twoj k tobie”, a on posilon i siadł na łożu,
2.WUJEK.1923I powiedziano starcowi: Oto syn twój Józeph przyjechał do ciebie. Który pokrzepiwszy się usiadł na łóżku.
3.GDAŃSKA.1881I powiedziano Jakóbowi, mówiąc: Oto, syn twój Józef idzie do ciebie. A Izrael pokrzepiwszy się, usiadł na łożu.
4.GDAŃSKA.2017I powiedziano Jakubowi: Oto twój syn Józef idzie do ciebie. A Izrael zebrał siłę i usiadł na łożu.
5.NEUFELD.1863I doniesiono Jakobowi w te słowa: otóż syn twój Josef przychodzi do ciebie. I wysilił się Jisrael i usiadł na łóżku.
6.CYLKOWI oznajmiono Jakóbowi, mówiąc: "Oto syn twój, Josef, przybył do ciebie!" I wysilił się Israel, i usiadł na łożu.
7.KRUSZYŃSKII oznajmiono Jakóbowi w słowach: "Oto syn twój Józef przychodzi do ciebie". Izrael zebrał siły i usiadł na łóżku.
8.MIESESSkoro oznajmiono Jakóbowi, mówiąc: „Oto syn twój Józef przystępuje do ciebie”, wysilił się Izrael i usiadł na łożu,
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy powiedziano Jakubowi: Syn twój Józef przyszedł do ciebie, Izrael, z wysiłkiem usiadłszy na łożu,
10.BRYTYJKAA gdy doniesiono Jakubowi: Oto syn twój, Józef, przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu.
11.POZNAŃSKAGdy Jakub się dowiedział: "Twój syn Józef przyszedł do ciebie" - zebrał siły i usiadł na łożu.
12.WARSZ.PRASKAi kazał donieść Jakubowi: Przyszedł do ciebie twój syn Józef. Izrael zebrał siły i podniósł się na łożu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oznajmiono też Jakóbowi, mówiąc: Oto przybył do ciebie twój syn Josef. Zatem Israel wysilił się oraz usiadł na łożu.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jakubowi powiedziano: Twój syn Józef przyszedł do ciebie! - Izrael zebrał siły i usiadł na łożu.