« 1Moj 48:2 1 Księga Mojżeszowa 48:3 1Moj 48:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa gdyż Josef wszedł był k niemu, rzecze Israhel: „Bog wszechmogący, jenże mi sie wzjawił w Luza, jeż to jest w ziemi kananejskiej, pożegnał mię jest
2.WUJEK.1923A gdy wszedł do niego, rzekł: Bóg wszechmogący ukazał mi się w Luzie, która jest w ziemi Chananejskiéj, i błogosławił mi.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Jakób do Józefa: Bóg wszechmogący ukazał mi się w Luzie, w ziemi Chananejskiej, i błogosławił mi.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Jakub powiedział do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w ziemi Kanaan, i błogosławił mi.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jakob do Josefa: Bóg Wszechmocny objawił mi się w Łuz w ziemi Kenaan i błogosławił mi;
6.CYLKOWI rzekł Jakób do Josefa: "Bóg Wszechpotężny objawił mi się w Luz, w ziemi Kanaan, i błogosławił mi.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Jakób do Józefa: "Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w kraju Kanaan i błogosławił mi,
8.MIESESi Jakób rzekł do Józefa: „Bóg Wszechmocny objawił mi się w Luzie, w Kraju Kanaanejskim, On błogosławił mi
9.TYSIĄCL.WYD5rzekł do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w kraju Kanaan, i błogosławiąc mi,
10.BRYTYJKAI rzekł Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz w ziemi kanaanejskiej, błogosławił mi
11.POZNAŃSKAPotem Jakub rzekł do Józefa: - Bóg Wszechmocny ukazał mi się raz w Luz, w ziemi Kanaan, a błogosławiąc mnie,
12.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Jakub do Józefa: Bóg Wszechmocny ukazał mi się w Luz, w Kanaanie, i zostawił mi swoje błogosławieństwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jakób powiedział do Josefa: W Luz, w ziemi Kanaan, objawił mi się Wszechpotężny Bóg oraz mi błogosławił.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Jakub powiedział do Józefa: Bóg Wszechmocny ukazał mi się w Luz, w Kanaanie, i błogosławił mi tam.