« 1Moj 48:3 1 Księga Mojżeszowa 48:4 1Moj 48:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzkąc: „Ja cię rozmnożę a rozpłodzę, a uczynię cię w zastępy ludzskie, a dam ci tę ziemię i siemieniu twemu po tobie na jimienie wieczne.
2.WUJEK.1923I rzekł: Ja ciebie rozkrzewię i rozmnożę, i uczynię cię w gromady ludzi: i dam ci tę ziemię, i nasieniu twemu po tobie, w osiadłość wieczną.
3.GDAŃSKA.1881A mówił do mnie: Oto, ja rozrodzę cię, i rozmnożę cię, i wywiodę z ciebie wielki naród; a dam ziemię tę nasieniu twemu po tobie w dziedzictwo wieczne.
4.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Oto ja uczynię cię płodnym i rozmnożę cię, i wywiodę z ciebie wielki lud. I dam tę ziemię twemu potomstwu po tobie w wieczne dziedzictwo.
5.NEUFELD.1863mówiąc mi: otóż rozpłodnię cię i rozmnożę cię i zrobię cię zborem ludów, i oddam kraj ten nasieniu twojemu po tobie, w dziedzictwo wieczne.
6.CYLKOWI rzekł do mnie: Oto rozplenię i rozmnożę cię i wywiodę z ciebie zbór narodów, i oddam ziemię tę potomstwu twojemu po tobie w posiadanie wieczne.
7.KRUSZYŃSKImówiąc do mnie: Oto rozkrzewię cię i rozmnożę cię i uczynię z ciebie zgromadzenie narodów, a ziemię tę dam potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie.
8.MIESESi rzekł do mnie: „Oto Ja rozplenię ciebie, będę rozmnażał ciebie, wywiodę z ciebie mnóstwo plemion i oddam Kraj ten potomstwu twemu po tobie jako posiadłość wieczystą.
9.TYSIĄCL.WYD5powiedział do mnie: Ja uczynię cię płodnym i dam ci tak liczne potomstwo, że rozrośniesz się w wielki naród. Daję też na zawsze w posiadanie ten oto kraj przyszłemu twemu potomstwu.
10.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Oto Ja rozpłodzę i rozmnożę cię, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie.
11.POZNAŃSKApowiedział: "Uczynię cię płodnym i rozmnożę cię, ustanawiając [głową] wielu ludów. Dam też tę oto ziemię twemu przyszłemu potomstwu na wieczne posiadanie".
12.WARSZ.PRASKAPowiedział do mnie tak: Uczynię cię płodnym i rozmnożę twoje potomstwo, i sprawię, że staniesz się ojcem bardzo wielu narodów, a ten kraj dam twojemu potomstwu na wieczną własność.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do mnie powiedział: Oto rozplenię cię, rozmnożę i uczynię z ciebie zgromadzenie narodów; oddam też w wieczne posiadanie tę ziemię twojemu potomstwu po tobie.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITObiecał mi wówczas: Oto Ja cię rozrodzę i rozmnożę, i uczynię cię zgromadzeniem ludów, a tę ziemię dam twemu potomstwu po tobie na wieczną własność.