« 1Moj 48:4 1 Księga Mojżeszowa 48:5 1Moj 48:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż dwa syny twa, ktoraż sie urodziła w ziemi ejipskiej, pirzwej niżliśm ja przyszedł k tobie, moja będzieta, Efraim a Manasses jako Ruben a Symeon mnie oddani będą.
2.WUJEK.1923Dwaj tedy synowie twoi, którzyć się urodzili w ziemi Egipskiéj, pierwéj niżem ja tu przyszedł do ciebie, moi będą: Ephraim i Manasses, jako Ruben i Symeon poczytani mi będą.
3.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz dwaj synowie twoi, którzyć się urodzili w ziemi Egipskiej, pierwej niżem ja tu do ciebie przyszedł do Egiptu, moi są, Efraim i Manases; jako Ruben i Symeon moi będą.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego teraz twoi dwaj synowie, Efraim i Manasses, którzy urodzili ci się w ziemi Egiptu, zanim przyszedłem tu do ciebie do Egiptu, są moimi. Będą moi jak Ruben i Symeon.
5.NEUFELD.1863A teraz dwaj synowie twoi, którzy ci się urodzili w kraju Micrajim, przed przybyciem mojém do ciebie do Micrajim, do mnie oni należą. Efrajim i Menaszeh, jak Reuben i Szymeon są dla mnie.
6.CYLKOWA teraz dwaj synowie twoi, którzy ci się urodzili w ziemi Micraim, przed przybyciem mojém do ciebie, do Micraim, moimi oni: Efraim i Menasze jako Reuben i Szymeon będą mi.
7.KRUSZYŃSKIA teraz dwaj twoi synowie, którzy urodzili się tobie w Egipcie przed mojem przybyciem do ciebie do Egiptu, są moimi - Efraim i Manasses jako Ruben i Symeon będą moimi.
8.MIESESObecnie więc obaj synowie twoi, którzy narodzili ci się w Kraju Egipskim przed przybyciem moim do ciebie do Egiptu, moimi oni są: Efraim i Menase będą należeć do mnie, jak Rubin i Szymon.
9.TYSIĄCL.WYD5A zatem dwaj twoi synowie, którzy ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do ciebie, do Egiptu, moimi są: Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon.
10.BRYTYJKADlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu; Efraim i Manasses będą moimi jak Ruben i Symeon.
11.POZNAŃSKAZatem twoi dwaj synowie, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej przed moim przybyciem do tego kraju, będą moimi; Efraim i Manasse będą moimi jak Ruben i Symeon.
12.WARSZ.PRASKADlatego obaj twoi synowie urodzeni w Egipcie są moimi potomkami. Efraim i Manasses są tak samo moimi [synami] jak Ruben i Symeon.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz twoi dwaj synowie, którzy ci się urodzili w ziemi Micraim, przed moim przybyciem do ciebie i do Micraim, oni będą moimi Efraim i Menasze będą mi jak Reuben i Szymeon.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego teraz twoi dwaj synowie, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem tu do ciebie, do Egiptu, będą należeć do mnie. Efraim i Manasses będą moi jak Ruben i Symeon.