« 1Moj 49:17 1 Księga Mojżeszowa 49:18 1Moj 49:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPZbawienia twego czekać, panie, bę.
2.WUJEK.1923Zbawienia twego będę czekał, Panie.
3.GDAŃSKA.1881Zbawienia twego oczekiwam, Panie!
4.GDAŃSKA.2017Oczekuję twego zbawienia, PANIE!
5.NEUFELD.1863(Pomocy Twojéj wyglądam o Boże!)
6.CYLKOWPomocy twojej wyglądam, o Boże!
7.KRUSZYŃSKIOczekuję zbawienia twego, o Boże!
8.MIESESZbawienia twego wyczekuję, o Wiekuisty!
9.TYSIĄCL.WYD5Wybawienia twego czekam, o Panie!
10.BRYTYJKAZbawienia twego oczekuję, Panie.
11.POZNAŃSKA(Twojej, o Jahwe, wyczekuję pomocy!)
12.WARSZ.PRASKATylko na Twoją pomoc czekam, o Panie.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wypatruję Twojej pomocy, o BOŻE.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTwego zbawienia wyczekuję, PANIE!