« 1Moj 49:21 1 Księga Mojżeszowa 49:22 1Moj 49:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSyn nadrastający Josef, syn nadrastający a krasny w opatrzeniu, corki będą biegać po muru.
2.WUJEK.1923Syn przyrastający Józeph, syn przyrastający i śliczny na wejrzeniu: córki przebiegały się na murze.
3.GDAŃSKA.1881Latorośl płodna Józef, latorośl wyrastająca nad źródłem, a latorośli jego rozchodzą się po murze.
4.GDAŃSKA.2017Józef, latorośl płodna, latorośl płodna przy źródle, a jej szczepy rozchodzą się po murze.
5.NEUFELD.1863Rószczką płodną jest Josef, rószczką płodną nad zdrojem, odrośle mur przekraczają.
6.CYLKOWRószczką płodną Josef, rószczką płodną nad zdrojem; latorośle jego rozkrzewiają się po za mur.
7.KRUSZYŃSKIJózef jest szczepem płodnym, szczepem płodnym nad brzegami źródła; gałązki jego rozciągają się na murze.
8.MIESESJózef, jak latorośl płodna, płodna latorośl przy źródle, po murze pną się latorośle.
9.TYSIĄCL.WYD5Józef - latorośl owocująca, latorośl owocująca nad źródłem: gałązki pną się po murze.
10.BRYTYJKAJózef – płodna latorośl; Płodna latorośl nad źródłem, Której gałązki rozrastają się ponad murem.
11.POZNAŃSKAJózef - latorośl płodna, Latorośl płodna przy źródle; Odrośla pną się po murze.
12.WARSZ.PRASKAJózef, latorośl już owocująca, jak drzewo nad źródłem wydające owoce albo jak pęd winorośli pnący się po murze.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Josef płodną różdżką; płodną różdżką nad zdrojem; jego latorośle rozkrzewiają się poza mur.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJózef - syn rodzący owoce, syn owocujący nad źródłem, jego pędy wyrastają ponad mur!