« 1Moj 49:2 1 Księga Mojżeszowa 49:3 1Moj 49:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPRuben, pirzworodny moj syn, ty jeś siła ma a początek boleści mej, ty jeś pirwy w darach a więcszy w przykazaniu,
2.WUJEK.1923Ruben, pierworodny mój, tyś siła moja i początek boleści mojéj, pierwszy w darzech, większy w rozkazowaniu.
3.GDAŃSKA.1881Ruben pierworodny mój, tyś moc moja, i początek siły mojej, zacny dostojeństwem, i zacny męstwem.
4.GDAŃSKA.2017Rubenie, mój pierworodny, ty jesteś moją mocą i początkiem mojej siły, pierwszy dostojeństwem i pierwszy męstwem.
5.NEUFELD.1863Reuben! tyś pierworodnym moim, siłą moją i pierwiastkiem mocy mojej. Tobie pierwszeństwo ofiary, tobie pierwszeństwo władzy.
6.CYLKOWReuben, pierworodny tyś mój, siła moja i pierwiastek mocy mojej! Pierwszeństwo byś miał w dostojeństwie i pierwszeństwo w potędze;
7.KRUSZYŃSKIRuben, tyś moim pierworodnym, siłą moją i początkiem mocy mojej, większy godnością i większy siłą,
8.MIESESRubinie! Pierworodnym jesteś moim, siłą moją i zaczątkiem mocy mojej, – dostojeństwem wyróżniony i potęgą wyróżniony.
9.TYSIĄCL.WYD5Rubenie, tyś syn mój pierworodny, tyś moją mocą i pierwszym owocem mojej męskiej siły, górujący dumą i górujący siłą.
10.BRYTYJKARubenie, ty jesteś pierworodnym moim, Siłą moją i pierworodnym męskiej mocy mojej, Pierwszym co do godności, pierwszym co do potęgi.
11.POZNAŃSKARubenie, tyś moim pierworodnym, Moją siłą, pierwociną tężyzny mojej, Pierwszy znaczeniem i pierwszy męstwem.
12.WARSZ.PRASKARuben, mój pierworodny! Tyś moją mocą i pierwszym owocem mojej męskiej siły, większy od innych dumą, większy mocą,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Reuben, ty jesteś mój pierworodny, moja siła oraz pierwiastek mojej mocy. Miałbyś pierwszeństwo w dostojeństwie oraz pierwszeństwo w potędze.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITRubenie, jesteś mym pierworodnym, moją siłą i pierwociną męskości, szczytem uniesienia i mocy.