« 1Moj 49:3 1 Księga Mojżeszowa 49:4 1Moj 49:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzelaneś jako woda, nie rości, boś wstąpił w łoże otca swego a pokalałeś pościelą jego.
2.WUJEK.1923Wylałeś jako woda: nie rość; boś wstąpił na łoże ojca twego, i splugawiłeś pościel jego.
3.GDAŃSKA.1881Spłyniesz jako woda: nie będziesz zacnym, boś wstąpił na łoże ojca twego, i splugawiłeś łoże moje, i zginęło dostojeństwo twoje.
4.GDAŃSKA.2017Niestabilny jak woda, nie będziesz przodować, bo wstąpiłeś do łoża twego ojca; wstępując do mojego posłania, zbezcześciłeś je.
5.NEUFELD.1863Porywczy jak woda, nie masz pierwszeństwa. Boś wstąpił do łoża ojca swojego, znieważyłeś tedy... na posłanie moje wstąpił!
6.CYLKOWAle porywczość była jako powódź; pierwszeństwa mieć nie będziesz! Boś wstąpił na łoże ojca twojego; wtedy znieważyłeś łoże moje wysokie.
7.KRUSZYŃSKIkipiałeś jak woda; nie wywyższysz się, bo wstąpiłeś na łoże ojca twego; wtedy, wstąpiwszy, zmazałeś łoże moje!
8.MIESESLecz była popędliwość, jak u wody, więc nie będziesz wyróżniony, albowiem wystąpiłeś na łoże ojca swojego, znieważyłeś tedy łoże me wysokie.
9.TYSIĄCL.WYD5Kipiałeś jak woda: nie będziesz już górował, bo wszedłeś do łoża twego ojca; wtedy zbezcześciłeś moje łoże, wchodząc [do niego]!
10.BRYTYJKABurzliwyś jak woda, ale niebędziesz miał pierwszeństwa, Boś wszedł na łoże ojca swego; Splugawiłeś wówczas moje posłanie, na które wszedłeś,
11.POZNAŃSKAKipiałeś jak woda, a przewodzić nie będziesz, Boś wszedł do ojcowskiego łoża I tym mojeś pokalał łoże.
12.WARSZ.PRASKAgotujący się jak [wrząca] woda. Ale nie będziesz pierwszy, bo wszedłeś do łoża swojego ojca i zbezcześciłeś wtedy moje łoże.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale twoja porywczość była jak powódź; nie będziesz miał pierwszeństwa. Bo wstąpiłeś na łoże twojego ojca i wtedy znieważyłeś moje wysokie łoże.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz utracisz pierwszeństwo, ty, wzburzony jak woda, bo wszedłeś na łoże swego ojca! Splamiłeś je! Wszedłeś na me posłanie!