« 1Moj 5:31 1 Księga Mojżeszowa 5:32 1Moj 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(5:31b) Potem Noe, gdyż był w piąciset leciech, miał trzy syny: Sem, Cham a Jafet.
2.WUJEK.1923Noe zaś gdy był piąci set lat, zrodził Sema, Chama, i Japheta.
3.GDAŃSKA.1881A gdy było Noemu pięć set lat, spłodził Noe Sema, Chama, i Jafeta.
4.GDAŃSKA.2017A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta.
5.NEUFELD.1863I miał Noach pięćset lat i spłodził Noach Szema, Chama i Jefetha.
6.CYLKOWI był Noach w wieku pięciuset lat, gdy spłodził Noach Szema, Chama i Jafeta.
7.KRUSZYŃSKIA gdy Noemu było sto pięć lat, zrodził Sema, Hama i Jafeta.
8.MIESESNoe był w wieku pięciuset lat, gdy on [Noe] miał Szema, Chama i Jefeta.
9.SPITZER.1937I był Noach w wieku pięciuset lat, gdy urodzili się Noachowi: Szem, Cham i Jafet.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.
11.BRYTYJKAA Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.
12.POZNAŃSKANoe liczył pięćset lat, kiedy urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.
13.WARSZ.PRASKAA Noemu, gdy miał już pięćset lat, urodzili się trzej synowie: Sem, Cham i Jafet.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Noach był w wieku pięciuset lat, gdy Noach spłodził Szema, Chama i Jafeta.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy zaś Noe miał pięćset lat, urodzili mu się Sem, Cham i Jafet.