« 1Moj 6:9 1 Księga Mojżeszowa 6:10 1Moj 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa miał jest trzy syny: Sem, Cham a Jozafat.
2.WUJEK.1923I zrodził trzech synów, Sema, Chama, i Japhetha.
3.GDAŃSKA.1881I spłodził Noe trzech synów, Sema, Chama, i Jafeta.
4.GDAŃSKA.2017A Noe spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
5.NEUFELD.1863I spłodził Noach trzech synów: Szema, Chama i Jefetha.
6.CYLKOWI spłodził Noach trzech synów: Szema, Chama i Jafeta.
7.KRUSZYŃSKINoe zrodził trzech synów: Sema, Hama i Jafeta.
8.MIESESNoe miał trzech synów: Szema, Chama i Jefeta.
9.SPITZER.1937I zrodził Noach trzech synów: Szema, Chama i Jafeta.
10.TYSIĄCL.WYD5A Noe był ojcem trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.
11.BRYTYJKAI zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta;
12.POZNAŃSKANoemu urodziło się trzech synów: Sem, Cham i Jafet.
13.WARSZ.PRASKAMiał trzech synów: Sema, Chama, Jafeta.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Noach spłodził też trzech synów: Szema, Chama i Jafeta.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUrodziło mu się także trzech synów: Sem, Cham i Jafet.