« 1Moj 6:14 1 Księga Mojżeszowa 6:15 1Moj 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak ji udziałasz: trzysta łokiet na dłużą będzie, a pięćdziesiąt na wyszszą ji uczynisz, a wirzch jego na trzydzieści łokiet.
2.WUJEK.1923A uczynisz go tak: Trzysta łokci będzie długość korabia, pięćdziesiąt łokci szerokość, a trzydzieści łokci wysokość jego.
3.GDAŃSKA.1881A uczynisz go na ten kształt: Trzy sta łokci będzie długość korabia; pięćdziesiąt łokci szerokość jego, a trzydzieści łokci wysokość jego.
4.GDAŃSKA.2017A zbudujesz ją w ten sposób: Długość arki będzie na trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci – jej szerokość, a trzydzieści łokci – jej wysokość.
5.NEUFELD.1863I tak zrobisz ją: trzysta łokci ma być długość arki, pięćdziesiąt łokci jéj szerokość a trzydzieści łokci jéj wysokość.
6.CYLKOWA tak oto urządzisz go: Trzysta łokci długość korabia, pięćdziesiąt łokci szerokość jego, a trzydzieści łokci wysokość jego.
7.KRUSZYŃSKIOto jak go zbudujesz: trzysta łokci długość okrętu, pięćdziesiąt łokci jego szerokość, a trzydzieści łokci jego wysokość.
8.MIESESI tak ją oto zrobisz: długość arki – trzysta łokci, szerokość jej – pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej – trzydzieści łokci.
9.SPITZER.1937A oto, jak wykonasz ją: trzysta łokci długość arki, pięćdziesiąt łokci szerokość jej, a trzydzieści łokci wysokość jej.
10.TYSIĄCL.WYD5A oto, jak masz ją wykonać: długość arki - trzysta łokci, pięćdziesiąt łokci jej szerokość i wysokość jej - trzydzieści łokci.
11.BRYTYJKAA zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.
12.POZNAŃSKAA tak oto masz ją wykonać: trzysta łokci [ma mieć] długość arki, pięćdziesiąt łokci - szerokość, a trzydzieści - wysokość.
13.WARSZ.PRASKAA oto, jaka powinna być arka: niech ma trzysta łokci długości, pięćdziesiąt łokci szerokości i trzydzieści łokci wysokości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tak oto ją urządzisz: Długość arki trzysta łokci, jej szerokość pięćdziesiąt łokci, a jej wysokość trzydzieści łokci.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWymiary arki mają być takie: długość - trzysta łokci, szerokość - pięćdziesiąt łokci; wysokość - trzydzieści łokci.