« 1Moj 6:15 1 Księga Mojżeszowa 6:16 1Moj 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOkieńce w niem udziałasz a wirzch tego korabiu wznies❬iesz❭ w gromadę wirzch na łokieć, dźwirze w niem uczynisz na łokieć, pod sobą sień a troje podniebienie w niem uczynisz.
2.WUJEK.1923Okno w korabiu uczynisz, a na łokciu dokonasz wierzch jego: a drzwi w korabiu postawisz z boku: na dole gmachy i troje piętra uczynisz w nim.
3.GDAŃSKA.1881Okno uczynisz w korabiu; a na łokieć wywiedziesz je wzwyż, i drzwi korabiu w boku jego postawisz; piętra spodnie wtóre i trzecie uczynisz w nim.
4.GDAŃSKA.2017Zrobisz okno w arce, a zakończysz je na łokieć od góry. Drzwi umieścisz z boku arki, zrobisz w niej dolne, drugie i trzecie piętro.
5.NEUFELD.1863Oświetlenie zrobisz u arki i zwężysz ją ku górze aż do łokcia, i wchód do arki zrobisz u jéj boku, w dolne, drugie i trzecie piętra zbudujesz ją.
6.CYLKOWOtwory poczynisz w korabiu, i aż na łokieć zwężysz go wzwyż; a drzwi korabia z boku jego umieścisz; o dolnych, średnich i wyższych piętrach uczynisz go.
7.KRUSZYŃSKIOkno uczynisz na okręcie i wykonasz je na łokieć od wierzchu, i drzwi na okręcie z jego boku umieścisz; dolne, drugie i trzecie piętro wykonasz.
8.MIESESW arce zrobisz otwór, i będziesz ją zwężał ku górze aż na łokieć, zaś drzwi arki zrobisz jej z boku, piętro dolne w niej zrobisz i wtóre i trzecie.
9.SPITZER.1937Otwór (okno) uczynisz w arce, aż na łokieć wykończysz go z góry a drzwi arki z boku jej umieścisz; dolne, drugie i trzecie piętro zrobisz.
10.TYSIĄCL.WYD5Nakrycie arki, przepuszczające światło, sporządzisz na łokieć wysokie i zrobisz wejście do arki w jej bocznej ścianie; uczyń przegrody: dolną, drugą i trzecią.
11.BRYTYJKAZrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.
12.POZNAŃSKASporządzisz dla arki przykrycie [...] drzwi umieścisz z boku arki; zrobisz też [piętra]: dolne, drugie i trzecie.
13.WARSZ.PRASKADach arki prześwitujący niech będzie na łokieć wysoki. Wejście do arki zrób z boku. Niech będą w niej trzy przedziały: najniższy, średni i wysoki.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zrobisz w arce otwory i zakończysz je wzwyż na łokieć; a z jej boku umieścisz drzwi arki; uczynisz ją o dolnych, średnich i wyższych piętrach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITArkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze, z jej boku umieść wejście, a w środku zrób trzy pokłady.