« 1Moj 6:19 1 Księga Mojżeszowa 6:20 1Moj 6:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ aby mogli żywi być.
2.WUJEK.1923Z ptastwa, według rodzaju jego: i z bydła, według rodzaju jego: i ze wszystkiego ziemopłazu, według rodzaju jego: po dwojgu z każdego wnidą z tobą, aby mogły żyć.
3.GDAŃSKA.1881Z ptastwa według rodzaju jego, i z bydła według rodzaju jego, i z wszelkiej gadziny ziemskiej według rodzaju jej, po dwojgu z każdego rodzaju wnijdą z tobą, aby żywe zostały.
4.GDAŃSKA.2017Z ptactwa według jego rodzaju i z bydła według jego rodzaju, i z wszelkich ziemskich zwierząt pełzających według ich rodzaju, po parze z każdego rodzaju wejdą z tobą, aby żywe zostały.
5.NEUFELD.1863Z ptactwa wedle jego rodzaju, z bydła wedle jego rodzaju, z wszelkiego robactwa ziemi wedle jego rodzaju, z każdego po dwoje mają wnijść do ciebie, dla zachowania ich żywemi.
6.CYLKOWZ ptactwa według rodzaju jego, i z bydła według rodzaju jego; - po parze z każdego niechaj wnijdą do ciebie, aby zachowane zostały.
7.KRUSZYŃSKIZ ptactwa według rodzaju swego, i ze zwierząt domowych według rodzaju swego, ze wszystkiego, co czołga się po ziemi, według rodzaju swego, po dwoje ze wszystkiego przyjdzie do ciebie, aby zachowało życie.
8.MIESESZ ptactwa według rodzajów jego, ze zwierząt według rodzajów ich, z wszelkich płazów ziemi: – po parze z każdego niech wejdą do ciebie, ażeby zachować je przy życiu.
9.SPITZER.1937Z ptactwa według rodzaju jego i z bydła według rodzaju jego z wszelkiego robactwa ziemi według rodzaju jego – po dwoje z wszystkiego wejdzie do ciebie, aby zachować je przy życiu.
10.TYSIĄCL.WYD5Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi - po parze; niechaj przyjdą do ciebie, aby ocaliły życie.
11.BRYTYJKAZ ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu.
12.POZNAŃSKANiech zatem wejdą z tobą wybrane pary wszelkiego gatunku ptactwa, bydła i płazów, aby ocalały.
13.WARSZ.PRASKATak więc weźmiesz z każdego gatunku ptaków, bydła i płazów po jednej parze. Niech wejdą razem z tobą do arki, aby ocalały.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z ptactwa według jego rodzaju oraz z bydła według jego rodzaju niech z każdego wejdą do ciebie po parze, aby zostały zachowane.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDotyczy to ptactwa, bydła oraz płazów - wszystkich stworzeń według ich rodzajów. Niech wejdą do arki po parze, po to, aby nie zginąć.