« 1Moj 6:21 1 Księga Mojżeszowa 6:22 1Moj 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tak jest Noe uczynił wszytko, csoż jemu Bog przykazał.
2.WUJEK.1923I uczynił Noe wszystko, co mu Bóg przykazał.
3.GDAŃSKA.1881I uczynił Noe według wszystkiego; jako mu rozkazał Bóg, tak uczynił.
4.GDAŃSKA.2017I Noe tak uczynił. Zrobił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał.
5.NEUFELD.1863I zrobił to Noach, całkiem jak mu Bóg przykazał, tak zrobił.
6.CYLKOWI uczynił to Noach: Podług wszystkiego co polecił mu Bóg, tak uczynił.
7.KRUSZYŃSKII wykonał Noe wszystko, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił.
8.MIESESI Noe wykonał: wszystko, jak Bóg mu przykazał, uczynił.
9.SPITZER.1937I uczynił Noach według wszystkiego, co przykazał mu Bóg, tak uczynił.
10.TYSIĄCL.WYD5I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić.
11.BRYTYJKAI uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.
12.POZNAŃSKANoe uczynił to. Wypełnił wszystko, co mu Bóg polecił.
13.WARSZ.PRASKAI uczynił Noe wszystko tak, jak mu Bóg nakazał.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Noach to uczynił; według wszystkiego, co mu polecił Bóg, tak uczynił.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNoe postąpił tak, jak mu polecił Bóg - dokładnie i we wszystkim.