« 1Moj 6:6 1 Księga Mojżeszowa 6:7 1Moj 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa rzkąc: „Względni człowiecze na świat [a na], jegożeśm stworzył, ❬od❭ człowieka aż do źwierząt, ot płażącej twarzy aż do niebieskich ptakow, jiż to pod niebem latają, bo mi jest żal je stworzywszy”.
2.WUJEK.1923Wygładzę człowieka, któregom stworzył z obliczności ziemie: od człowieka aż do zwierząt: od ziemopłazu aż do ptastwa powietrznego; bo mi żal, żem je uczynił.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Wygładzę człowieka, któregom stworzył, z oblicza ziemi, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny, i aż do ptastwa niebieskiego; bo mi żal, żem je uczynił.
4.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem.
5.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty: zgładzę człowieka któregom stworzył z po nad powierzchni ziemi, od człowieka do bydlęcia, do płazów i do ptactwa nieba, bo żałuję żem ich zrobił.
6.CYLKOWI rzekł Wiekuisty: "Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z oblicza ziemi, tak człowieka jak i bydlę, tak robactwo jak i ptactwo nieba; bo żałuję, żem utworzył je."
7.KRUSZYŃSKIi rzekł Bóg: "Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem: od człowieka do zwierzęcia domowego, do płazu, do ptactwa niebieskiego, bo żałuję, żem je uczynił".
8.MIESESi On [Wiekuisty] rzekł: „Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, człowieka i zwierzęta i płazy i ptactwo niebieskie, ponieważ żałuję, iżem ich utworzył”.
9.SPITZER.1937I rzekł Wiekuisty: – Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi, od człowieka do bydła, do robactwa i do ptaków nieba, bo żałuję, że stworzyłem je.
10.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem.
11.BRYTYJKAI rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem.
12.POZNAŃSKAI Jahwe rzekł: - Zgładzę z powierzchni ziemi ludzi, których stworzyłem; a wraz z ludźmi zwierzęta domowe, płazy i ptactwo nieba, bo żałuję, że ich uczyniłem.
13.WARSZ.PRASKAi wreszcie powiedział: Ludzi, których stworzyłem, zgładzę z powierzchni ziemi, [zresztą nie tylko] ludzi, [lecz także] zwierzęta pełzające i ptaki, co żyją w powietrzu. Żałuję, że to wszystko stworzyłem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem WIEKUISTY powiedział: Zgładzę z oblicza ziemi ludzi, których stworzyłem; tak człowieka, jak i bydlę; tak robactwo, jak i ptactwo nieba; bo żałuję, że je stworzyłem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPostanowił zatem: Zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Usunę także bydło, płazy oraz ptaki, bo żałuję, że powołałem to wszystko do istnienia!