« 1Moj 6:8 1 Księga Mojżeszowa 6:9 1Moj 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPToć jest pokolenie Noe. Noe był mąż sprawiedliwy a wyszszy nade wszytko swe pokolenie, z Bogiem jest chodził
2.WUJEK.1923Noego rodzaje te są. Noe mąż sprawiedliwy i doskonały był w rodzajach swoich, z Bogiem chodził.
3.GDAŃSKA.1881Teć są rodzaje Noego: Noe mąż sprawiedliwy, doskonałym był za wieku swego; z Bogiem chodził Noe.
4.GDAŃSKA.2017To są dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem.
5.NEUFELD.1863Oto są potomkowie Noacha: Noach był mężem sprawiedliwym i nienagannym w swojém pokoleniu, z Bogiem postępował Noach.
6.CYLKOWOto dzieje Noacha: Noach był mężem sprawiedliwym; nieskazitelnym był on za czasów swoich; z Bogiem postępował Noach.
7.KRUSZYŃSKIOto dzieje Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, doskonałym wśród swych współczesnych; Noe z Bogiem chodził.
8.MIESESOto dzieje [potomków] Noego: Noe był mężem prawym i nieskazitelnym w pokoleniu swojem i on postępował z Bogiem.
9.SPITZER.1937A te są pokolenia Noacha: Noach był mężem cnotliwym, nieskazitelnym był za czasów swoich; z Bogiem postępował Noach.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto dzieje Noego. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe.
11.BRYTYJKAOto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.
12.POZNAŃSKAA oto dzieje Noego. Noe wyróżniał się niezwykłą prawością wśród współczesnego mu pokolenia. Żył też bardzo bogobojnie.
13.WARSZ.PRASKAA oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem prawym. Spośród współczesnych mu wyróżniał się nienagannością [postępowania] i [tym, że] żył w przyjaźni z Bogiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dzieje Noacha. Noach był mężem sprawiedliwym; był on nieskazitelnym za swoich czasów; Noach chodził z Bogiem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOto dzieje rodu Noego: Noe był człowiekiem sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem.