« 1Moj 8:12 1 Księga Mojżeszowa 8:13 1Moj 8:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTako lepak szeste pirwe lato czasow Noe pirwego miesiąca pirwy dzień minęły są wody z ziemie, a uźrzaw Noe ❬...❭, iże juże była osiąkła woda z ziemie.
2.WUJEK.1923A tak sześćsetnego pierwszego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca, opadły wody na ziemi: i otworzywszy Noe przykrycie korabia pojrzał, i ujrzał, iż osechł wierzch ziemie.
3.GDAŃSKA.1881I stało się sześćsetnego i pierwszego roku, miesiąca pierwszego, dnia pierwszego, oschły wody z ziemi; i zdjął Noe przykrycie korabia, a ujrzał, że osechł wierzch ziemi.
4.GDAŃSKA.2017W sześćset pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia, wyschły wody na ziemi. Wtedy Noe zdjął przykrycie arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi była sucha.
5.CYLKOWI stało się sześćsetnego pierwszego roku, - miesiąca pierwszego, pierwszego dnia miesiąca oschły wody z ziemi. I zdjął Noach dach korabia, i spojrzał, a oto oschła powierzchnia ziemi.
6.KRUSZYŃSKIRoku sześćsetnego pierwszego, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia miesiąca wyschły wody na powierzchni ziemi. I otworzył Noe nakrycie arki i zobaczył, że oto sucha jest ziemia.
7.MIESESWówczas działo się sześćset pierwszego roku, pierwszego miesiąca, pierwszego dnia w miesiącu: wody zeschły ze ziemi i Noe usunął dach arki i ujrzał, iż oto zeschła powierzchnia ziemi.
8.TYSIĄCL.WYD5W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha.
9.BRYTYJKAW sześćsetnym pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła.
10.POZNAŃSKAW pierwszym dniu pierwszego miesiąca, w roku sześćset pierwszym obeschły wody na ziemi; Noe usunąwszy bowiem dach arki zobaczył, że oto powierzchnia ziemi obeschła.
11.WARSZ.PRASKAKiedy Noe rozpoczął sześćset pierwszy rok życia, pierwszego dnia pierwszego miesiąca wody już całkowicie ustąpiły z ziemi. Zdjął Noe dach arki i oto okazało się, że powierzchnia ziemi jest już całkiem sucha.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stało się, że sześćsetnego pierwszego roku, w pierwszym miesiącu, pierwszego dnia tego miesiąca wyschły wody na ziemi. Zaś Noach zdjął dach arki i spojrzał, a oto wyschła powierzchnia ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016Tak więc w sześćsetnym pierwszym roku, w pierwszym miesiącu, w pierwszym dniu tego miesiąca, woda znikła z ziemi. Noe zdjął pokrycie arki i zobaczył, że pola niemal wyschły.