« 2Sam 11:17 2 Księga Samuela 11:18 2Sam 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak posłał Joab i oznajmił Dawidowi wszystkie słowa bitwy.
2.GDAŃSKA.1881Tedy posłał Joab, i oznajmił Dawidowi wszystko, co się stało w bitwie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Joab wysłał posłańca i zawiadomił Dawida o wszystkim, co działo się podczas bitwy.
4.CYLKOWI posłał Joab i doniósł Dawidowi o całym przebiegu tej walki.
5.KRUSZYŃSKIWysłał tedy Joab i powiadomił Dawida o całym przebiegu walki,
6.TYSIĄCL.WYD5Joab przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki.
7.BRYTYJKAWtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy,
8.POZNAŃSKAJoab wyprawił posłańca, by powiadomić Dawida o całym przebiegu bitwy.
9.WARSZ.PRASKANatychmiast posłał Joab gońca, żeby powiadomił Dawida o wszystkim, co się stało podczas bitwy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Joab posłał i doniósł Dawidowi o całym przebiegu tej walki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Joab postanowił wysłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy.