« 2Sam 19:19 2 Księga Samuela 19:20 2Sam 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Znam bowiem, sługa twój, grzech mój: i przetom dziś pierwszy przyszedł ze wszystkiego domu Józephowego i wyszedłem przeciwko panu memu, królowi.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem zna sługa twój, żem zgrzeszył; a otom dziś przyszedł pierwej niż kto ze wszystkiego domu Józefowego, abym zajechał drogę królowi, panu memu.
3.GDAŃSKA.2017Twój sługa wie bowiem, że zgrzeszył. A oto dziś przyszedłem pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana, króla.
4.CYLKOW(19:21) Wie bowiem sługa twój że zgrzeszył, a otom przybył dzisiaj pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść naprzeciw pana mojego i króla.
5.KRUSZYŃSKI(19:21) Wszak sługa twój uznaje, żem ja zgrzeszył i oto przybyłem dziś pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść naprzeciw pana mego, króla".
6.TYSIĄCL.WYD5Ja, sługa twój, zdaję sobie sprawę z tego, że zawiniłem; dziś więc przychodzę pierwszy z całej rodziny Józefa; wychodzę naprzeciw mego pana i króla.
7.BRYTYJKAWie bowiem twój sługa, iż zgrzeszył, ale oto dzisiaj przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby wyjść na spotkanie mojego pana, króla.
8.POZNAŃSKA(19:21) Albowiem sługa twój wie, że zgrzeszył. I oto przyszedłem dziś pierwszy z całego domu Józefa, by wyjść na spotkanie pana mego, króla.
9.WARSZ.PRASKA(19:21) Sługa twój bowiem wie, że zgrzeszył. Dlatego też jako pierwszy z całego rodu Józefa przychodzę dziś, aby spotkać mojego króla i pana.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:21) Bo twój sługa wie, że zawinił! Oto przybyłem dzisiaj pierwszy z całego domu Jozefa, aby wyjść naprzeciw mojego pana i króla!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo ja, twój sługa wiem, że zgrzeszyłem, lecz teraz właśnie przyszedłem jako pierwszy z całego domu Józefa, aby spotkać mojego pana, króla.