« 2Sam 19:23 2 Księga Samuela 19:24 2Sam 19:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Miphiboseth też, syn Saulów, wyjechał przeciw królowi, nie umywszy nóg ani ostrzygłszy brody: ani szat swych prał odednia, którego był wyszedł król, aż do dnia, którego się zaś wrócił w pokoju.
2.GDAŃSKA.1881Mefiboset także, wnuk Saula, wyjechał przeciw królowi; który ani obmył nóg swoich, ani czesał brody swojej, ani prał szat swoich, ode dnia, którego był wyszedł król aż do dnia, którego się wrócił w pokoju.
3.GDAŃSKA.2017Także Mefiboszet, syn Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Nie mył on nóg ani nie strzygł brody, ani nie prał swoich szat od dnia odejścia króla aż do dnia, w którym wrócił w pokoju.
4.CYLKOW(19:25) Mefiboset też, wnuk Saula, zaszedł również w drodze królowi, i nie mył on był nóg swoich, ani strzygł swej brody, ani wyprał szat swoich od chwili odejścia króla aż do dnia, w którym szczęśliwie powrócił.
5.KRUSZYŃSKI(19:25) Mefiboszeth, wnuk Saula, też wyszedł naprzeciwko króla. Nie mył on nóg swoich, nie strzygł brody swojej i ubrania swojego nie prał, poczynając od dnia wyjścia króla, aż do dnia, którego przybywał w pokoju.
6.TYSIĄCL.WYD5Meribbaal, syn Saula, również wyszedł na spotkanie króla. Nie mył on ani nóg, ani rąk, nie strzygł brody, nie prał swych szat od dnia, w którym król wyjechał, aż do dnia, gdy spokojnie powrócił.
7.BRYTYJKATakże Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu aż do dnia szczęśliwego jego powrotu nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody, i nie prał swoich szat.
8.POZNAŃSKA(19:25) [Również] Meribbaal, syn Saula, wyszedł na spotkanie króla. Nie mył on ani nóg, ani nie obcinał brody, ani też nie prał swej odzieży od dnia odejścia króla aż do dnia, kiedy powrócił w pokoju.
9.WARSZ.PRASKA(19:25) Na spotkanie z królem przyszedł także Meribbaal, potomek Saula. Od dnia ucieczki króla aż do chwili jego dobrowolnego powrotu nie mył on ani razu nóg, nie strzygł brody i nie prał swoich szat.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:25) W drodze zaszedł również królowi Mefiboset, wnuk Saula; a nie mył on swoich nóg, nie strzygł swej brody, ani nie wyprał swoich szat, od chwili odejścia króla aż do dnia, w którym szczęśliwie powrócił.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa spotkanie królowi wyszedł także Mefiboszet, syn Saula. Od czasu ucieczki króla do czasu jego szczęśliwego powrotu nie troszczył się on ani o nogi, ani o zarost, ani nie prał szat.