« 2Sam 19:2 2 Księga Samuela 19:3 2Sam 19:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I schraniał się lud onego dnia wniść do miasta, jako się zwykł schraniać lud porażony i uciekający z bitwy.
2.GDAŃSKA.1881Zaczem wkradł się lud onego dnia wchodząc do miasta, jako się więc wkrada lud, który się wstydzi, uciekając z bitwy.
3.GDAŃSKA.2017I lud wkradał się tego dnia, gdy wchodzili do miasta, tak jak wkrada się lud, który jest okryty hańbą i ucieka z bitwy.
4.CYLKOW(19:4) I skradał się lud dnia onego wkraczając do miasta, jak się skrada lud wojenny, który hańbą się okrył, ponieważ pierzchnął w boju.
5.KRUSZYŃSKI(19:4) I skradał się lud tego dnia, wchodząc do miasta, jako skrada się lud okryty hańbą podczas ucieczki swej z walki.
6.TYSIĄCL.WYD5Tego dnia lud [zbrojny] zbliżał się niepostrzeżenie do miasta, usiłując ukradkiem wejść do niego, tak jak ukradkiem wchodzi wojsko hańbą okryte, dlatego że uciekło z placu boju.
7.BRYTYJKAToteż wojsko w tym dniu tylko ukradkiem wchodziło do miasta, jak ukradkiem wchodzi wojsko, które okryło się hańbą przez to, że uciekło z pola bitwy.
8.POZNAŃSKA(19:4) Chyłkiem przemykał się lud tego dnia wchodząc do miasta, tak jak przemykają się ludzie okryci hańbą, którzy uciekli z bitwy.
9.WARSZ.PRASKA(19:4) Cały lud wchodził wówczas do miasta ukradkiem, tak jak ukradkiem wracają pełni wstydu ci, co uciekli z pola walki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:4) Więc tego dnia, lud się skradał, wchodząc do miasta, tak jak się skrada lud wojenny, który okrył się hańbą, ponieważ uciekł z boju.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTego dnia wojsko wkradało się do miasta, podobnie jak czynią to wojownicy upokorzeni ucieczką z placu boju.