« 2Sam 19:31 2 Księga Samuela 19:32 2Sam 19:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A był Bersellai Galaadczyk bardzo stary, to jest w ośmdziesiąt lat, a on dodawał żywności królowi, gdy mieszkał w obozie; bo był mąż bardzo bogaty.
2.GDAŃSKA.1881A Barsylaj był bardzo stary, mając osiemdziesiąt lat, który podejmował króla, póki mieszkał w Mahanaim; bo był człowiekiem bogatym bardzo.
3.GDAŃSKA.2017A Barzillaj był bardzo stary, miał osiemdziesiąt lat. On to zaopatrywał króla, dopóki przebywał w Machanaim, bo był bardzo bogatym człowiekiem.
4.CYLKOW(19:33) Był on zaś starym bardzo, mężem ośmdziesięcioletnim, podejmował on króla podczas pobytu jego w Machnaim, był bowiem człowiekiem bardzo zamożnym.
5.KRUSZYŃSKI(19:33) Barzylai był wielkim starcem, miał osiemdziesiąt lat; on to podejmował króla podczas jego pobytu w Mahanaim, był bowiem bardzo zamożnym człowiekiem.
6.TYSIĄCL.WYD5Barzillaj był bardzo stary: liczył osiemdziesiąt lat. To on otoczył króla opieką podczas jego pobytu w Machanaim, był to bowiem człowiek bardzo bogaty.
7.BRYTYJKATen Barzillaj był bardzo stary, liczył bowiem osiemdziesiąt lat, i on to zaopatrywał w żywność króla podczas jego pobytu w Machanaim, gdyż był człowiekiem bardzo zamożnym.
8.POZNAŃSKA(19:33) Barzillaj był bardzo stary, miał osiemdziesiąt lat. On to zaopatrywał króla w czasie jego pobytu w Machanajim, gdyż był człowiekiem bardzo bogatym.
9.WARSZ.PRASKA(19:33) Barzillaj był już stary; miał osiemdziesiąt lat. Jako człowiek bogaty, dostarczał on królowi pożywienia przez czas jego pobytu w Machanaim.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:33) A był on bardzo starym, osiemdziesięcioletnim mężem. On podejmował króla, podczas jego pobytu w Machanaim, bo był człowiekiem bardzo zamożnym.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBarzilaj był już w bardzo podeszłym wieku. Liczył sobie osiemdziesiąt lat. Zaopatrywał on króla podczas jego pobytu w Machanaim. Barzilaj był bowiem bardzo zamożnym człowiekiem.