« 2Sam 19:33 2 Księga Samuela 19:34 2Sam 19:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Bersellai do króla: Wieleż dni lat żywota mego, abych miał jechać z królem do Jeruzalem?
2.GDAŃSKA.1881Ale Barsylaj odpowiedział królowi: Wieleż jest dni lat żywota mego, żebym miał iść z królem do Jeruzalemu?
3.GDAŃSKA.2017Lecz Barzillaj odpowiedział królowi: Ile lat życia mi pozostało, żebym miał iść z królem do Jerozolimy?
4.CYLKOW(19:35) Barzylai jednak odpowiedział królowi: Ileż to dni życia pozostaje mi jeszcze, abym z królem do Jerozolimy poszedł.
5.KRUSZYŃSKI(19:35) Barzylai wszakże odpowiedział królowi: "Ileż lat życia mi pozostało, że mam się udawać z królem do Jeruzalem?
6.TYSIĄCL.WYD5Barzillaj odpowiedział królowi: Ileż lat życia pozostaje mi jeszcze, abym szedł z królem do Jerozolimy?
7.BRYTYJKALecz Barzillaj odpowiedział królowi: Ileż to jeszcze dni życia mi pozostaje, żebym miał się udać z królem do Jeruzalemu?
8.POZNAŃSKA(19:35) Ale Barzillaj odpowiedział królowi: - Ile pozostało mi jeszcze lat życia, bym miał iść z królem do Jerozolimy?
9.WARSZ.PRASKA(19:35) Lecz Barzillaj odpowiedział królowi: A czyż mnie pozostało jeszcze wiele lat życia, żebym miał iść z królem do Jerozolimy?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:35) Jednak Barzylaj odpowiedział królowi: Ile mi jeszcze pozostaje dni życia, bym z królem poszedł do Jeruszalaim?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle Barzilaj odpowiedział: Ile życia mam jeszcze przed sobą, że miałbym pójść z królem do Jerozolimy?