« 2Sam 19:6 2 Księga Samuela 19:7 2Sam 19:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak teraz wstań a wynidź a uczyń dosyć sługom twoim, mówiąc do nich; bo przysięgam ci przez Pana, że, jeźli nie wynidziesz, nie zostanie z tobą ni jeden téj nocy: a będzieć to gorzéj niźli wszystko złe, którekolwiek przy chadzało na cię od młodości twojéj aż dotąd.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz wstań, wynijdź, a mów łagodnie do sług twoich. Boć przez Pana przysięgam, jeźli ty nie wynijdziesz, że nie zostanie żaden z tobą tej nocy, a będzieć to gorzej, niżli wszystko złe, którekolwiek na cię przychodziło od młodości twojej aż dotąd.
3.GDAŃSKA.2017Teraz wstań więc, wyjdź i przemów łagodnie do swoich sług. Przysięgam bowiem na PANA, że jeśli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy, a będzie to gorsze niż całe zło, jakie spotkało cię od twej młodości aż dotąd.
4.CYLKOW(19:8) Teraz przeto wstań, wyjdź a przemów do serca sług twoich! Albowiem na Wiekuistego przysięgam, gdybyś nie wyszedł, nie pozostanie tej nocy ani jeden człowiek przy tobie, a byłoby to dla ciebie nieszczęście, większe od wszystkich nieszczęść, które cię spotkały od twej młodości aż dotąd.
5.KRUSZYŃSKI(19:8) Wstań przeto teraz, wyjdź i przemów do serca sług twoich; na Boga bowiem przysięgam, że jeżeli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy; a byłoby to dla ciebie nieszczęście większe od wszystkich nieszczęść, jakie przychodziły na ciebie od młodości twej aż dotąd".
6.TYSIĄCL.WYD5Teraz jednak podnieś się, wyjdź i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeśli nie wyjdziesz, nikt nie pozostanie przy tobie tej nocy. Byłoby to nieszczęście większe od nieszczęść, jakie spotkały cię od młodości twojej aż dotąd.
7.BRYTYJKALecz teraz wstań, wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, że jeżeli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy tobie dzisiejszej nocy ani jeden, to zaś będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na ciebie od twojej młodości do dzisiejszego dnia.
8.POZNAŃSKA(19:8) Teraz więc wstań, wyjdź i przemów do serca twoich sług, bo - przysięgam na Jahwe - że jeżeli nie wyjdziesz, ani jeden człowiek nie pozostanie przy tobie tej nocy; a [będzie to większym] nieszczęściem dla ciebie niż wszystkie nieszczęścia, jakie spotkały cię od twej młodości aż do chwili obecnej.
9.WARSZ.PRASKA(19:8) Radzę ci, podnieś się, wyjdź na zewnątrz i przemów serdecznie do twoich poddanych. Zaklinam cię na imię Jahwe, bo jeśli nie ukażesz się ludziom, wszyscy, co do jednego, opuszczą cię w ciągu tej nocy. I tak dojdzie do nieszczęścia jeszcze większego niż te, jakie cię spotkały od młodości aż do dnia dzisiejszego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(19:8) Dlatego teraz wstań i przemów do serca twoich sług! Bo przysięgam na WIEKUISTEGO, że gdy teraz nie wyjdziesz, tej nocy nie pozostanie przy tobie ani jeden człowiek. A byłoby to dla ciebie większe nieszczęście od wszystkich nieszczęść, które cię spotkały od twojej młodości – aż dotąd.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWeź się w garść! Wyjdź i przemów do serc wszystkich swoich sług. Bo - przysięgam na PANA - jeśli nie wyjdziesz, do rana nie pozostanie przy tobie nikt. A to będzie dla ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, które spadły na ciebie od młodości do dziś.