« 2Sam 20:19 2 Księga Samuela 20:20 2Sam 20:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpowiedział Joab: Nie daj, nie daj mi tego Boże! nie obalam ani burzę.
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział jej Joab, mówiąc: Niedaj, niedaj mi tego Boże, abym miał podwrócić i zburzyć je.
3.GDAŃSKA.2017Joab odpowiedział jej: Nie daj, nie daj Boże, abym miał zburzyć albo zniszczyć.
4.CYLKOWI odpowiedział Joab: Dalekiem, dalekiem to odemnie! Nie chcę ani burzyć ani niszczyć!
5.KRUSZYŃSKIOdpowiadając Joab, rzekł: "Dalekie to ode mnie, dalekie to ode mnie, abym chciał burzyć, albo niszczyć!
6.TYSIĄCL.WYD5Joab odrzekł: O, daleki, daleki jestem od tego! Nie zamierzam ani burzyć, ani niszczyć.
7.BRYTYJKAW odpowiedzi Joab rzekł: Uchowaj Boże, uchowaj Boże, żebym miał gubić i niszczyć!
8.POZNAŃSKAJoab odpowiedział: - Bardzo daleki jestem od myśli, bym miał burzyć i niszczyć.
9.WARSZ.PRASKAA Joab odpowiedział: Byłem i jestem daleki od tego. Nie zamierzam ani całkowicie zburzyć, ani zniszczyć tego miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Joab odpowiedział: Dalekim, dalekim to ode mnie! Nie chcę ani burzyć, ani niszczyć!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJoab żywo zaprzeczył: Jak najdalej! Jak najdalej mi do tego, by pochłaniać je lub niszczyć!