« 2Sam 20:23 2 Księga Samuela 20:24 2Sam 20:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aduram lepak nad pobory, a Jozaphat, syn Ahilud, kanclerzem.
2.GDAŃSKA.1881Adoram był poborcą, a Jozafat, syn Ahiluda, kanclerzem.
3.GDAŃSKA.2017Adoram był poborcą daniny, a Jehoszafat, syn Ahiluda, kronikarzem.
4.CYLKOWAdoram nad pańszczyzną, a Jehoszafat, syn Achiluda, został kanclerzem.
5.KRUSZYŃSKIAdoram stał nad pańszczyzną, Jozafat zaś, syn Ahiluda, był kanclerzem.
6.TYSIĄCL.WYD5Adoram został przełożonym robotników pracujących przymusowo, Jozafat, syn Achiluda, został pełnomocnikiem,
7.BRYTYJKAAdoram nad pańszczyzną, Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem,
8.POZNAŃSKAAdoram [kierował] robotami, a Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem.
9.WARSZ.PRASKAAdoram był przełożonym robotników zatrudnionych przy ciężkich pracach; Joszafat, syn Achiluda, był pośrednikiem króla, Serejasz – pisarzem,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Adoram nad pańszczyzną, a Jehoszaft, syn Achiluda, został kanclerzem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAdoram kierował przymusowymi robotami, Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem;