« 2Sam 20:25 2 Księga Samuela 20:26 2Sam 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ira Jairytczyk był kapłanem Dawidowym.
2.GDAŃSKA.1881Hira także Jairtczyk był książęciem u Dawida.
3.GDAŃSKA.2017Również Ira Jairyta był naczelnym dostojnikiem u Dawida.
4.CYLKOWIra Jairyta był również urzędnikiem przy Dawidzie.
5.KRUSZYŃSKIIra zaś Jairyta był radcą przy Dawidzie.
6.TYSIĄCL.WYD5Również Ira, pochodzący od Jaira, został kapłanem Dawida.
7.BRYTYJKARównież Ira Jairyta był kapłanem Dawida.
8.POZNAŃSKARównież Ira Jairyta był kapłanem przy Dawidzie.
9.WARSZ.PRASKAKapłanem u Dawida był także Jairyta Ira.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto urzędnikiem przy Dawidzie był Ira Jairyta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież Ira Jairyta był kapłanem Dawida.