« 2Sam 20:6 2 Księga Samuela 20:7 2Sam 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wyszli tedy z nim mężowie Joab, Cerety téż i Phelety; i wszyscy duży wyszli z Jeruzalem, aby gonili Sebę, syna Bochry.
2.GDAŃSKA.1881Tedy wyszli z nim mężowie Joabowi, i Chertczycy i Feletczycy, i wszystko rycerstwo, a wyszli z Jeruzalemu w pogoń za Sebą, synem Bichry.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wyszli z nim ludzie Joaba oraz Keretyci, Peletyci i wszyscy dzielni wojownicy. Wyruszyli z Jerozolimy w pościg za Szebą, synem Bikriego.
4.CYLKOWWyruszyli tedy mężowie Joaba za nim, wraz z Kretejczykami i Pletejczykami i całem rycerstwem, i wyszli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bichri.
5.KRUSZYŃSKII wyszli za nim ludzie Joaba, Kreteńczycy i Peletczycy i wszyscy dzielni; wyszli z Jeruzalem, aby ścigać Szebę, syna Bikriego
6.TYSIĄCL.WYD5Ludzie Joaba wyruszyli więc za nim wraz z Keretytami, Peletytami i wszystkimi bohaterami. Ciągnęli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego.
7.BRYTYJKAWyruszyli z nim tedy wojownicy Joaba i Kreteńczycy, i Pletejczycy wraz ze wszystkimi rycerzami, i wyszli z Jeruzalemu, aby puścić się w pogoń za Szebą, synem Bikriego.
8.POZNAŃSKAPoszli więc [z Abiszajem] ludzie Joaba, Kereci, Peleci i wszyscy wojownicy. Wyszli z Jerozolimy, by ścigać Szebę, syna Bikriego.
9.WARSZ.PRASKAZa Abiszajem poszli ludzie Joaba, a z nimi Keretyci, Peletyci i wszyscy najdzielniejsi wojownicy. Wyruszyli z Jerozolimy, aby ścigać Szebę, syna Bikriego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyruszyli za nim mężowie Joaba, wraz z Kretejczykami, Pletejczykami oraz całym rycerstwem; wyszli z Jeruszalaim by ścigać Szebę, syna Bichri.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyruszyli zatem za nim z Jerozolimy ludzie Joaba oraz Kreteńczycy i Pletejczycy, wszyscy dzielni wojownicy, aby ścigać Szebę, syna Bikriego.