« 2Sam 20:8 2 Księga Samuela 20:9 2Sam 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Joab do Amazy: Witaj, bracie mój: i ujął prawą ręką podgardłek Amazy, jakoby go całując.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Joab do Amazy: Jakoż się masz, bracie mój? I ujął ręką prawą Joab Amazę za brodę, jakoby go całować miał.
3.GDAŃSKA.2017I Joab zapytał Amasę: Czy masz się dobrze, mój bracie? I Joab ujął Amasę prawą ręką za brodę, jakby miał go pocałować.
4.CYLKOWI zapytał Joab Amasy: Czyś zdrów, bracie mój? Przyczem ujął Joab Amasę prawą ręką swoją za brodę, aby go niby ucałować.
5.KRUSZYŃSKIRzekł Joab do Amasy: "Jak się masz, mój bracie?" I uchwycił Joab prawą ręką za brodę Amasę, aby go pocałować.
6.TYSIĄCL.WYD5Joab przemówił do Amasy: Jak zdrowie, mój bracie? Joab ujął przy tym Amasę prawą ręką za brodę, aby go ucałować.
7.BRYTYJKAI rzekł Joab do Amasy: Czyś zdrów, mój bracie? I pochwycił Joab Amasę prawą ręką za brodę, pod pozorem, że chce go pocałować.
8.POZNAŃSKAJoab rzekł do Amasy: - Dobrze się miewasz, bracie mój? I ujął Joab prawą ręką brodę Amasy, [jakby] chciał go pocałować.
9.WARSZ.PRASKAJoab zapytał Amasę: Jak się czujesz, mój bracie? Równocześnie prawą ręką ujął Amasę za brodę, jakby go chciał pocałować.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Joab zapytał Amasę: Czyś zdrów, mój bracie? Przy czym Joab ujął Amasę swą prawą ręką za brodę, aby go niby ucałować;
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJoab podszedł i powiedział do Amasy: Jak się masz, mój bracie? Po czym chwycił go prawą ręką za brodę, aby go pocałować,