« 2Sam 20:26 2 Księga Samuela 21:1 2Sam 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stał się też głód za dni Dawidowych trzy lata ustawicznie: i radził się Dawid wyroku Pańskiego. I rzekł Pan: Dla Saula i dla domu jego krwawego, iż pobił Gabaończyki.
2.GDAŃSKA.1881I był głód za dni Dawidowych przez trzy lata, jednego roku po drugim. Tedy szukał Dawid oblicza Pańskiego, któremu rzekł Pan: Dla Saula, i dla domu jego krwawego, przeto iż pomordował Gabaonity.
3.GDAŃSKA.2017I za czasów Dawida panował głód przez trzy lata, rok po roku. Dawid szukał więc oblicza PANA, a PAN odpowiedział: To z powodu Saula i jego krwawego domu, ponieważ wymordował Gibeonitów.
4.CYLKOWNastał raz za dni Dawida głód, który trwał przez trzy lata z rzędu. Starał się tedy Dawid o objawienie Wiekuistego, poczem Wiekuisty odpowiedział: Dzieje się to z powodu Saula i okrwawionego jego domu, ponieważ wymordował on Gibeonitów.
5.KRUSZYŃSKIZa czasów Dawida był wielki głód przez trzy lata bez przerwy. Dawid radził się przed obliczem Bożym i rzekł Bóg: "Jest to z powodu Saula i jego domu krwawego, ponieważ wymordował Gibeonitów".
6.TYSIĄCL.WYD5W czasach Dawida nastał głód trwający trzy lata z rzędu. Dawid więc radził się Pana. A Pan dał mu taką odpowiedź: Krew pozostaje na Saulu i jego domu, bo wymordował on Gibeonitów.
7.BRYTYJKAZa panowania Dawida nastał raz głód, który trwał trzy lata z rzędu; Dawid więc szukał wyroczni Pańskiej, a Pan rzekł: Na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów.
8.POZNAŃSKAZa czasów Dawida panował głód przez trzy lata, rok po roku. Dawid radził się Jahwe, a Ten rzekł: - Na Saulu i na jego domu ciąży krew, ponieważ wymordował Gibeonitów.
9.WARSZ.PRASKAGłód wielki nastał za czasów Dawida i trwał bez przerwy trzy lata. Szukał Dawid rady przed obliczem Jahwe, a Jahwe tak mu odpowiedział: To z powodu Saula i jego rodu, który stał się przyczyną takiego rozlewu krwi i skazał na śmierć tylu Gibeonitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Raz, za dni Dawida nastał głód, który trwał przez trzy lata z rzędu. Zatem Dawid starał się o objawienie WIEKUISTEGO, a WIEKUISTY odpowiedział: Dzieje się to z powodu Saula i okrwawionego jego domu; ponieważ on wymordował Gibeonitów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZa dni Dawida nastał głód, który trwał trzy lata z rzędu. Dawid pytał wówczas PANA o przyczynę tej klęski, a PAN odpowiedział: Na Saulu i na jego domu ciąży wina za przelew krwi, zadał on bowiem śmierć Gibeonitom.