« 2Sam 21:9 2 Księga Samuela 21:10 2Sam 21:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz Respha, córka Aja, wziąwszy włosiennicę, rozpostarła ją pod się na skale od początku żniwa, ażby na nię kropiła woda z nieba: i nie dopuściła ich ptakom drapać we dnie, ani zwierzom w nocy.
2.GDAŃSKA.1881A wziąwszy Resfa, córka Ai, wór, ropostarła go na skale, na początku żniwa, ażby na nie kropił deszcz z nieba, i nie dopuszczała ptastwu powietrznemu, padać na nie we dnie, ani zwierzowi polnemu w nocy.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Rispa, córka Aji, wzięła wór i rozciągnęła go na skale, na początku żniw, aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba, i nie pozwalała, aby ptactwo powietrzne zbliżało się do nich za dnia, ani zwierzęta polne – nocą.
4.CYLKOWWzięła tedy Rycpa, córka Aji, wór żałobny i podesłała go sobie na skale od początku zbioru, póki nie spadł deszcz z nieba na nich, i tak nie dopuściła, aby przypadły na nich ptactwo nieba we dnie a zwierz dziki w nocy.
5.KRUSZYŃSKIRycpa, córka Aji, wzięła wór żałobny, rozciągnęła go sobie na skale od początku żniwa dopóki nie spadł deszcz z nieba na nich i nie dopuściła ani ptactwa niebieskiego, aby siadło na nich podczas dnia, ani zwierza dzikiego w nocy.
6.TYSIĄCL.WYD5Rispa, córka Ajji, wzięła worek i rozłożyła go na skale. Od początku żniw aż do zroszenia ciał deszczem z nieba nie dozwalała, by ptactwo podniebne rzucało się na nie w ciągu dnia, a dzikie zwierzęta w nocy.
7.BRYTYJKALecz Rispa, córka Ajji, wzięła szatę żałobną i rozścieliła ją sobie na skale, od początku żniwa aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba. Nie dopuściła, aby ptactwo niebieskie rzucało się na nich w dzień, a dzikie zwierzęta w nocy.
8.POZNAŃSKARicpa, córka Ajji, wzięła wór i rozciągnęła go na skale i od początku żniw aż do czasu, gdy spadł na nich deszcz z nieba, nie pozwoliła zbliżyć się do nich ptakom niebieskim w dzień, a dzikim zwierzętom w nocy.
9.WARSZ.PRASKARispa, córka Ajji, wzięła worek, rozłożyła go na skale i pilnowała ich [ciał] od początku żniw aż do czasu, gdy zaczął na nich padać deszcz z niebios. Nie pozwalała, żeby w ciągu dnia siadały na nich ptaki, a nocą szarpały ich dzikie zwierzęta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Rycpa, córka Aji, na początku zbioru wzięła żałobny wór i rozciągnęła go na skale, dopóki nie spadł na nich deszcz z nieba; tak nie dopuściła, aby w dzień przypadło na nich ptactwo nieba, a w nocy polny zwierz.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRispa, córka Aji, wzięła wówczas włosiennicę, rozścieliła ją sobie na skale i czuwała tam od początku żniw aż do czasu, gdy na ciała spadł z nieba deszcz. Nie dopuszczała, aby ptactwo siadało na nich za dnia, i chroniła przed dziką zwierzyną w nocy.