« 2Sam 21:10 2 Księga Samuela 21:11 2Sam 21:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I powiedziano Dawidowi, co czyniła Respha, córka Aja, nałożnica Saulowa.
2.GDAŃSKA.1881Tedy oznajmiono Dawidowi, co uczyniła Resfa, córka Ai, założnica Saulowa.
3.GDAŃSKA.2017Potem doniesiono Dawidowi o tym, co uczyniła Rispa, córka Aji, nałożnica Saula.
4.CYLKOWGdy doniesiono Dawidowi co uczyniła Rycpa, córka Aji, nałożnica Saula,
5.KRUSZYŃSKIDoniesiono Dawidowi, co uczyniła Rycpa, córka Aji, nałożnica Saulowa.
6.TYSIĄCL.WYD5Zawiadomiono o tym, co zrobiła Rispa, córka Ajji, nałożnica Saula.
7.BRYTYJKAA gdy doniesiono Dawidowi o tym, co zrobiła Rispa, córka Ajji, nałożnica Saulowa,
8.POZNAŃSKADoniesiono Dawidowi o tym, co uczyniła Ricpa, córka Ajji i nałożnica Saula.
9.WARSZ.PRASKAWkrótce doniesiono Dawidowi o tym, co uczyniła Rispa, córka Ajji, nałożnica Saula.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy doniesiono Dawidowi, co uczyniła Rycpa, córka Aji, nałożnica Saula,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Dawidowi doniesiono o tym, co uczyniła Rispa, córka Aji, nałożnica Saula,