« 2Sam 21:13 2 Księga Samuela 21:14 2Sam 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pogrzebli je z kościami Saula i Jonathy, syna jego, w ziemi Benjamin w boku, w grobie Cys, ojca jego: i uczynili wszystko, co król rozkazał: i zlitował się znowu potem Bóg nad ziemią.
2.GDAŃSKA.1881I pogrzebli kości Saulowe i Jonatana, syna jego, w ziemi Benjamina w Sela, grobie Cysa, ojca jego, a uczynili wszystko, co był rozkazał król; a tak potem ubłagany był Bóg ziemi.
3.GDAŃSKA.2017I pogrzebali kości Saula i Jonatana, jego syna, w ziemi Beniamina w Sela, w grobie Kisza, jego ojca. Uczynili wszystko, co król nakazał. Potem Bóg dał się ubłagać co do ziemi.
4.CYLKOWI pochowano je przy kościach Saula i Jonatana, syna jego, w ziemi Binjamina w Cela, w grobie ojca jego Kisza. I spełnili wszystko tak jak rozkazał król, poczem dał się Bóg ubłagać krajowi.
5.KRUSZYŃSKII pochowano je przy kościach Saula i Jonatana, syna jego w ziemi Beniamina w Cela, w grocie Kisza, jego ojca - i uczynili wszystko, co król był rozkazał. Potem Bóg dał się ubłagać dla kraju.
6.TYSIĄCL.WYD5Pogrzebano kości Saula i jego syna, Jonatana, <jak również kości powieszonych> w krainie Beniamina w Sela, w grobie jego ojca - Kisza. Zrobiono wszystko tak, jak król zarządził. Potem Bóg okazał się dla kraju łaskawy.
7.BRYTYJKAI pochowali kości Saula i kości Jonatana, jego syna, w ziemi Beniaminitów w Sela, w grobie Kisza, jego ojca. Wszystko uczyniono zgodnie z nakazem króla. Odtąd Bóg był znowu łaskawy dla ziemi.
8.POZNAŃSKAKości Saula i jego syna Jonatana pogrzebano w ziemi Beniamina, w Cela, w grobie Kisza, ojca Saula. Kiedy wykonano wszystko, co nakazał król, okazał Bóg miłosierdzie ziemi [Izraelskiej].
9.WARSZ.PRASKASzczątki Saula i jego syna Jonatana pogrzebano w krainie Beniamina, w Sela, w grobowcu Kisza, ojca Saula. Poza tym zrobiono wszystko, co nakazał król. Wtedy dopiero Bóg okazał się łaskawszy dla króla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i pochowano je przy kościach Saula i jego syna Jonatana, w ziemi Binjamina, w Cela, w grobie jego ojca Kisza. Spełniono wszystko tak, jak król rozkazał, po czym Bóg dał się ubłagać krajowi.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITi pochowano kości Saula oraz jego syna Jonatana w ziemi Beniaminitów w Sela, w grobie Kisza, ojca Saula. W ten sposób dopełniono wszystkiego, co polecił król. Po tym wszystkim Bóg dał się ubłagać w sprawie ziemi.