« 2Sam 21:2 2 Księga Samuela 21:3 2Sam 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł tedy Dawid do Gabaończyków: Co wam uczynię? a które będzie wasze oczyszczenie, żebyście błogosławili dziedzictwu Pańskiemu?
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Dawid do Gabaonitów: Cóż wam mam uczynić? a czem was ubłagać, abyście błogosławili dziedzictwu Pańskiemu?
3.GDAŃSKA.2017Dawid zapytał więc Gibeonitów: Cóż mam dla was uczynić? A czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo PANA?
4.CYLKOWRzekł zatem Dawid do Gibeonitów: Cóż uczynić mi dla was i czem mogę ukoić was, abyście znowu błogosławili dziedzictwo Wiekuistego?
5.KRUSZYŃSKII rzekł Dawid do Gibeonitów: "Co mam dla was uczynić i czym mam zadośćuczynić, abyście błogosławili dziedzictwo Boże?"
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid zapytał Gibeonitów: Co wam winienem uczynić i czym was ułagodzić, abyście błogosławili dziedzictwo Pańskie?
7.BRYTYJKAOtóż Dawid zapytał Gibeonitów: Co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo Pańskie?
8.POZNAŃSKAZapytał Dawid Gibeonitów: - Co mam zrobić dla was i w jaki sposób mogę zadośćuczynić, byście błogosławili dziedzictwo Jahwe?
9.WARSZ.PRASKADawid zwrócił się do Gibeonitów z pytaniem: Co mam dla was zrobić, jak mam was przebłagać, żebyście zaczęli błogosławić dziedzictwo Jahwe?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Dawid powiedział do Gibeonitów: Co mam dla was uczynić i czym was mogę ukoić, byście wysławiali dziedzictwo WIEKUISTEGO?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKról Dawid wezwał ich zatem i zapytał: Co mam dla was uczynić i czym przejednać, abyście mogli błogosławić dziedzictwo PANA?