« 2Sam 21:22 2 Księga Samuela 22:1 2Sam 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dawid zaś mówił Panu słowa téj pieśni, w on dzień, gdy go wybawił Pan z ręki wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saulowéj,
2.GDAŃSKA.1881I mówił Dawid Panu słowa tej pieśni w on dzień, gdy go wybawił Pan z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saulowej.
3.GDAŃSKA.2017Dawid wypowiedział PANU słowa tej pieśni w dniu, gdy PAN go wybawił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula;
4.CYLKOWI wypowiedział Dawid Wiekuistemu słowa pieśni tej, gdy wybawił go Wiekuisty z mocy wszystkich jego nieprzyjaciół, a w szczególności z mocy Saula.
5.KRUSZYŃSKIDawid przemówił do Boga słowami tej pieśni w dniu, w którym Bóg uwolnił go z ręki wszystkich jego wrogów, tudzież z ręki Saula.
6.TYSIĄCL.WYD5Dawid wygłosił na cześć Pana słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Pan wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula.
7.BRYTYJKAGdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem słowami następującej pieśni:
8.POZNAŃSKADawid wypowiedział do Jahwe słowa tego hymnu w dniu, w którym wybawił go Jahwe z rąk wszystkich jego wrogów i z rąk Saula.
9.WARSZ.PRASKAKiedy Jahwe wyzwolił Dawida z rąk wszystkich jego wrogów i z rąk Saula, wyśpiewał on na cześć Jahwe taką oto pieśń:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Dawid wypowiedział WIEKUISTEMU słowa tej pieśni, gdy WIEKUISTY wybawił go z mocy wszystkich jego wrogów, a w szczególności z ręki Saula.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniu, w którym PAN wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym z ręki Saula, skierował on do PANA słowa tej pieśni.