« 2Sam 22:15 2 Księga Samuela 22:16 2Sam 22:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I okazały się wylania morskie, i odkryły się fundamenty świata, od fukania Pańskiego, od tchnienia ducha zapalczywości jego.
2.GDAŃSKA.1881I okazały się głębokości morskie, a odkryły się grunty świata na fukanie Pańskie, na tchnienie Ducha z nózdrz jego.
3.GDAŃSKA.2017I ukazały się głębiny morza, i odsłoniły się fundamenty świata od upomnienia PANA, od podmuchu tchnienia jego nozdrzy.
4.CYLKOWI ukazały się łożyska morza, i obnażyły się posady świata, od groźby Wiekuistego, od zadęcia gniewnego tchnienia Jego.
5.KRUSZYŃSKII ukazały się łożyska morza, posady ziemi się obnażyły od groźby Jahwe, od wzdęcia wiatru nozdrzy Jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Aż ukazało się dno morza i obnażyły się posady lądu od groźnej nagany Pana, od tchnienia wichru Jego nozdrzy.
7.BRYTYJKAWtedy ukazały się głębiny morza, Odsłoniły się podwaliny ziemi, Od groźnego łajania Pana, Od podmuchu z nozdrzy jego,
8.POZNAŃSKAUkazały się łożyska mórz, odsłoniły się fundamenty ziemi, na groźbę Jahwe, na gniewne Jego tchnienie.
9.WARSZ.PRASKAI ukazało się samo dno morza, odsłoniły się do głębi fundamenty ziemi, kiedy Jahwe zagroził tchnieniem swoich nozdrzy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od groźby WIEKUISTEGO, od zadęcia gniewnego Jego Ducha, ukazały się łożyska morza, obnażyły się posady świata.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPANIE, morze ukazało swe dno! Ziemia odsłoniła posady! Sprawił to Twój wojenny zew, Jakby podmuch tchnienia Twoich nozdrzy.