« 2Sam 22:2 2 Księga Samuela 22:3 2Sam 22:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bóg mocny mój, będę w nim ufał: tarcz moja i róg zbawienia mego: wywyższacz mój i ucieczka moja, zbawiciel mój, od nieprawości wybawisz mię.
2.GDAŃSKA.1881Bóg, skała moja, w nim będę ufał, tarcz moja, róg zbawienia mego, podwyższenie moje, i ucieczka moja, zbawiciel mój, który mię od gwałtu wybawia.
3.GDAŃSKA.2017Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mojego zbawienia, moją wieżą i moją ucieczką, moim zbawicielem; wybawiasz mnie od przemocy.
4.CYLKOWBoże! obrono moja, w którą ufam, tarczo moja i rogu wybawienia mojego, ucieczko moja i schronisko moje! Zbawco, który przed przemocą mnie chroni!
5.KRUSZYŃSKIBoże, mocy moja, w której nadzieję pokładam! Tarczo moja i rogu wybawienia mego - ucieczko moja i schronienie moje! Zbawco mój! przed przemocą mnie ochroń!
6.TYSIĄCL.WYD5Boże mój, opoko moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! Ty mnie wyzwalasz od wszelkiej przemocy.
7.BRYTYJKABóg skałą moją, jemu ufam, Tarczą moją, rogiem zbawienia mojego, schronieniem moim I ucieczką moją, Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.
8.POZNAŃSKAO Boże mój, moja opoko schronienia, moja tarczo i rogu mojego zbawienia, miejsce obronne i moja ucieczko, od przemocy mnie wybawisz.
9.WARSZ.PRASKABoże, Tyś dla mnie skałą mojego schronienia! Tyś tarczą, ocaleniem i mocą, miejscem schronienia i pomocą moją. Panie mój, Tyś mnie ocalił przed gwałtem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Boże! Moja Opoko, w którą wierzę; moja Tarczo i Rogu mojego wybawienia; moja Ucieczko i me Schronisko! Zbawco, który mnie chroni przed przemocą!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOn moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. On mym schronieniem i moim wybawcą, On mnie chroni przed gwałtem.