« 2Sam 22:35 2 Księga Samuela 22:36 2Sam 22:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dałeś mi tarcz zbawienia twego, a cichość twoja rozmnożyła mię.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem dałeś mi tarcz zbawienia mego, a w cichości twojej rozmnożyłeś mię.
3.GDAŃSKA.2017Dałeś mi też tarczę swego zbawienia, a twoja dobrotliwość uczyniła mnie wielkim.
4.CYLKOWI dałeś mi za tarczę wybawienie Twoje, a pobłażliwość Twoja uwielmożyła mnie.
5.KRUSZYŃSKITyś mi dał tarczę zbawienia swego, a łaskawość Twoja uwielmożyła mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5Dajesz mi tarczę Twego ocalenia, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim.
7.BRYTYJKADałeś mi tarczę zbawienia twego, A pobłażliwość twoja zmogła mnie.
8.POZNAŃSKADawałeś mi tarczę swej opieki, a Twoja łagodność czyniła mnie potężnym.
9.WARSZ.PRASKADałeś mi tarczę Twą dla ocalenia, a Twoja dobroć wielkim mnie czyni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dałeś mi tarczę Twego zbawienia i w pokorze stałem się wielkim.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDałeś mi tarczę swojego zbawienia, A Twoja łagodność czyni mnie wielkim.