« 2Sam 22:37 2 Księga Samuela 22:38 2Sam 22:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będę gonił nieprzyjacioły moje i skruszę: a nie wrócę się, aż je wytracę.
2.GDAŃSKA.1881Goniłem nieprzyjacioły moje, i wytraciłem je, a nie wróciłem się, ażem je wyplenił.
3.GDAŃSKA.2017Ścigałem moich wrogów i wytraciłem ich, nie zawróciłem, aż ich nie wyniszczyłem.
4.CYLKOWŚcigałem wrogi moje i zgładziłem je, a nie wróciłem ażem je wytępił.
5.KRUSZYŃSKIŚcigałem wrogów moich i zniszczyłem ich i nie wróciłem, ażem ich wytępił.
6.TYSIĄCL.WYD5Ścigam mych wrogów i niszczę, a nie wracam, póki nie wyginą.
7.BRYTYJKAGdy puszczam się w pogoń za wrogami moimi, wytracam ichI nie zawracam, dopóki ich nie wygubię.
8.POZNAŃSKAŚcigałem mych wrogów i ich pokonałem, nie wracałem, póki ich nie zniszczyłem.
9.WARSZ.PRASKAŚcigałem moich wrogów i źle im czyniłem, nie wracałem do domu, nie zadawszy im klęski.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ścigałem moich wrogów i ich zgładziłem; nie wróciłem, aż ich nie wytępiłem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBędę ścigał moich wrogów do skutku, Nie zawrócę, póki ich nie pokonam.