« 2Sam 22:3 2 Księga Samuela 22:4 2Sam 22:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Chwalebnego będę wzywał Pana, a od nieprzyjaciół moich wybawion będę.
2.GDAŃSKA.1881Wzywałem Pana chwały godnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony.
3.GDAŃSKA.2017Wzywałem PANA, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów.
4.CYLKOWWielbionego wzywam, Wiekuistego, i od wrogów moich wybawion jestem.
5.KRUSZYŃSKIWielbionego wzywam - Jahwe - i od wrogów mych jestem wybawion!
6.TYSIĄCL.WYD5Wzywam Pana, godnego chwały, a będę wolny od moich nieprzyjaciół.
7.BRYTYJKAUwielbionego wzywam, Pana, I będę wybawiony od nieprzyjaciół moich.
8.POZNAŃSKATak wychwalając, wzywałem Jahwe, przeto od mych wrogów zostałem uwolniony.
9.WARSZ.PRASKAWzywałem Cię, o Jahwe, któryś godzien chwały, i uwolniłeś mnie od moich wrogów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wzywam Wielbionego, WIEKUISTEGO, i jestem wybawiony od moich wrogów!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWołam do PANA - On jest godzien chwały - I przezwyciężam wszystkich moich wrogów.