« 2Sam 22:49 2 Księga Samuela 22:50 2Sam 22:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż będę, Panie, wyznawał między narody, i imieniowi twemu będę śpiewał.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż będę cię wyznawał Panie między narodami; a imieniowi twemu śpiewać będę.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego będę cię, PANIE, sławił wśród narodów i będę śpiewał twojemu imieniu.
4.CYLKOWPrzeto sławić Cię chcę, o Wiekuisty, między narodami, a imieniu Twemu śpiewać będę.
5.KRUSZYŃSKIDlatego wśród narodów wychwalać Cię będę, o Jahwe! a imieniowi Twemu wyśpiewywać.
6.TYSIĄCL.WYD5Przeto będę Cię, Panie, chwalił między narodami i będę wysławiał Twoje imię.
7.BRYTYJKADlatego chwalić cię będę, Panie, wśród narodów, Imieniu twojemu śpiewać będę.
8.POZNAŃSKADlatego wychwalać Cię będę, Jahwe, wśród narodów Twe Imię będę wysławiał.
9.WARSZ.PRASKADlatego, Jahwe mój, będę Cię chwalił między narodami, będę śpiewał ku chwale Twojego imienia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego chcę cię sławić pomiędzy narodami, o WIEKUISTY, a Twojemu Imieniu będę śpiewał.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego będę Cię, PANIE, sławił wśród narodów, Śpiewał na cześć Twojego imienia!