« 2Sam 24:24 2 Księga Samuela 24:25 1Krl 1:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zbudował tam Dawid ołtarz Panu i ofiarował całopalenie i zapokojne Panu. I zlitował się Pan nad ziemią, i zahamowana jest plaga od Izraela.
2.GDAŃSKA.1881Tamże zbudował Dawid ołtarz Panu, i sprawował całopalenia, i spokojne ofiary. I ubłagany był Pan ziemi, a zahamowana jest ona plaga od Izraela.
3.GDAŃSKA.2017I Dawid zbudował tam PANU ołtarz, i złożył całopalenia i ofiary pojednawcze. I PAN dał się ubłagać co do ziemi i plaga w Izraelu została powstrzymana.
4.CYLKOWPoczem zbudował tam Dawid ołtarz Wiekuistemu, i złożył całopalenia i ofiary opłatne. I dał się Wiekuisty ubłagać krajowi, a powstrzymana została zaraza od Izraela.
5.KRUSZYŃSKII zbudował tam Dawid ołtarz dla Boga i złożył całopalenia i ofiary zapokojne. I dał się przebłagać Bóg nad krajem i odjął klęskę od Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD5Następnie zbudował tam ołtarz Panu i złożył całopalenia i ofiary biesiadne. Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu.
7.BRYTYJKAI zbudował tam Dawid ołtarz Panu, i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a Pan dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu.
8.POZNAŃSKAPotem wzniósł tam Dawid ołtarz dla Jahwe i złożył ofiary całopalne i dziękczynne. Wówczas Jahwe ulitował się nad krajem i plaga odstąpiła od Izraela.
9.WARSZ.PRASKAPotem zbudował ołtarz dla Jahwe i złożył ofiary całopalenia oraz ofiary biesiadne. W ten sposób Jahwe został przebłagany w swoim zagniewaniu na kraj i plaga zarazy przestała nękać Izraelitów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem Dawid zbudował tam ołtarz WIEKUISTEMU i złożył całopalenia oraz ofiary opłatne. A WIEKUISTY dał się ubłagać krajowi i zaraza została powstrzymana od Israela.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Dawid zbudował tam ołtarz PANU i złożył na nim ofiary całopalne oraz ofiary pokoju. Wówczas PAN dał się ubłagać w sprawie ziemi i plaga szalejąca w Izraelu została powstrzymana.